Παιδιά, Έλληνες, Πατριώτες, ας έχουμε το Νου μας.

Παιδιά. Η ψήφος μας δεν είναι κουκιά.
Έλληνες. Η Ψήφος μας είναι Επιλογή.
Πατριώτες. Ψηφίζοντας, εξουσιοδοτούμε.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...