Παρακαλούμε, τα νέα κόμματα, να οργανωθούν καλύτερα και να επιταχύνουν τις διαδικασίες.

Παρακαλούμε, τα νέα κόμματα, να οργανωθούν καλύτερα
και να επιταχύνουν τις διαδικασίες.
Όσο κυβερνητική συνομοσπονδία,
τρώγεται με την αξιωματική αντιπολίτευση,
είναι καιρός να ακούσουμε νέες προτάσεις – λύσεις.
Θέλουμε να ζήσουμε με ελπίδα,
με προοπτική για καλύτερο μέλλον.