Translate

Όσιος Πορφύριος: ''Όλοι πίσω, πλανηθήκαμε''

Από: http://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/4861-osios-porfurios-oloi-piso-planithikame


porfirios 3

Γράφει ο Αρχιμ. Αρσένιος Κωτσόπουλος | Romfea.gr 

Ἄς δοῦμε λίγο αὐτή τήν προφητεία τοῦ ἁγίου Πορφυρίου πού ἐπαναπροσδιορίζει τίς διάφορες ἄλλες σύγχρονες προφητεῖες.
Ἡ πλάνη ἅπλωσε τόν θανατηφόρο ἱστό της πάνω ἀπό τό ἔθνος μας. Ὁ ψεύτης καί ὁ κλέφτης τόν πρῶτο χρόνο χαίρονται ἀλλά ὁ πλανεμένος μένει ἀμετακίνητος στήν πλάνη του γιατί πατᾶ πάνω στήν ἀλήθεια. Ὅμως σέ ποιά ἀλήθεια;
Σέ αὐτήν πού τόν βολεύει, τήν ὁποία ὑπερτονίζει, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀποσιωπᾶ ἄλλες σπουδαιότερες. Ἕνας σοφός ἔλεγε πώς ἕνα μόνο τμῆμα τῆς ἀλήθειας ὁδηγεῖ σέ ἕνα μεγάλο ψέμα. Ἔτσι ἄν δεῖς μόνο τά δίχτυα δέν ξέρεις ἄν εἶναι γιά τό γήπεδο ἤ γιά ψάρεμα. Πρέπει νά τά δεῖς μέσα στό χῶρο τους.
Γιατί λοιπόν «ὅλοι πίσω, πλανηθήκαμε»; Μά ὅταν οἱ Νεοέλληνες τό μόνο πού γνωρίζουν γιά τόν Καποδίστρια εἶναι πώς αὐτός ἔφερε τίς πατάτες, γιά τόν ἅγιο Παΐσιο πώς αὐτός εἶπε τίς προφητεῖες, πώς νά μήν ἔχουμε πλανηθεῖ; Θά τρίζουν τά κόκαλα αὐτῶν τῶν μεγάλων μορφῶν τῆς σύγχρονης ἱστορίας μας.
Ὁ Μέγας Καποδίστριας, ὁ πρῶτος μεταβυζαντινός κυβερνήτης τοῦ ἔθνους καί πατέρας τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, ὁ μάρτυρας τῆς ἀγάπης σέ ἕναν ὑπανάπτυκτο ἑλληνικό λαό, κατάντησε νά εἶναι γνωστός γιά τίς πατάτες... Καί ὁ Παΐσιος, ὁ ἄνθρωπος πού «σκότωνε» τό σῶμα του καθημερινά ἀπό πολλή ἀγάπη γιά τόν Θεό καί ὅλους τούς βασανισμένους καί πού ζοῦσε 20 χρόνια μέ ἕναν πνεύμονα καί αἱμοπτύσεις, νά εἶναι γνωστός μόνο γιά τίς προφητεῖες του.
Νά ἡ πλάνη. Νά προβάλλει ὁ διάβολος ἀλήθειες μεγάλων μορφῶν, πού εἶναι ἄχρηστες καί ἀνώφελες γιά τόν κόσμο, καί να κρύβει αὐτές πού θά μποροῦσαν νά μᾶς διδάξουν καί ποδηγετήσουν. Καί ἔτσι καταντήσαμε νά ἀσχολούμαστε ὅλοι οἱ Νεοέλληνες μέ τό ἀβέβαιο καί φανταστικό μέλλον μας, ἐνῶ ἀγνοοῦμε παντελῶς τό ἅγιο, ἔνδοξο καί ἡρωικό παρελθόν μας.
Καί τό τραγικό εἶναι πώς ἄν δέν γνωρίζεις τίς ἅγιες ρίζες σου καί μάλιστα τίς πριονίζεις, ὁδηγεῖσαι στήν ἀπόλυτη γκαντεμιά νά ξεραθεῖς. Τί κρίμα! Ἕνα δέντρο μέ τόσο ὑγιεῖς ρίζες, ἅγιες, ἡρωικές, φιλοσοφικές ὁμηρικές, να βγάζει σάπιους καρπούς. Ἀφύσικο ἀλλά ἀληθινό. Γιατί ὅμως;Τό φυσικό εἶναι οἱ ὑγιεῖς ρίζες νά βγάζουν ὡραίους καί καθαρούς καρπούς. Ὅταν ὅμως τίς ξεριζώνεις πᾶνε χαμένοι οἱ καρποί. Σαπίζουν.
Μέσα μας κυλᾶ ἁγιασμένο αἷμα. Οἱ πρόγονοί μας δέν εἶναι Ἀμπορίτζινοι τῆς Αὐστραλίας, πού ἀκόμα καί σήμερα τρῶνε σκουλίκια, οὔτε οἱ Ἰνδιάνοι τῆς Ἀμερικῆς, οὔτε οἱ Ἐσκιμῶοι τῆς Ἀλάσκας. Οἱ πρόγονοί μας ἦταν σοφοί, ἔντιμοι, ἐνάρετοι, φιλόσοφοι, στοχαστές, ἥρωες, ἅγιοι.
Δέν δικαιολογούμαστε νά ἀγνοοῦμε, νά ξεχνᾶμε καί νά ὑποτιμοῦμε τούς ἑαυτούς μας. Ἄς προχωρήσουμε μπροστά μέ τήν ἁγιασμένη μνήμη τοῦ παρελθόντος μας καί μή γυρνᾶμε πίσω μόνο καί μόνο γιά νά σκεπτόμαστε τά δυσάρεσατα καί ἐφάρματα πού γεννοῦν κρίσεις καί κατακρίσεις. Οὔτε οἱ σκοτεινές πλευρές τοῦ παρελθόντος μᾶς ὠφελοῦν οὔτε οἱ φοβιστικές μελλοντικές προβλέψεις πολέμων διδάσκουν.
Ἄς ξυπνήσουμε κάποτε. Ἔιμαστε ἔξυπνος λαός. Πῶς νά μήν καταθλιβόμαστε, πῶς νά μήν χαπακωνόμαστε ὅταν τό μπροστά μας καί τό πίσω μας τά κατακλύζουμε ἀπό τό σκότος; Πίσω μας ὑπάρχει τό φῶς τῆς ἁγιότητας τῶν προγόνων καί μπροστά μας ἀνοίγεται τό φῶς τῆς αἰώνιας βασιλείας ἐν τῷ Θεῷ.
Ὁ Ὀδυσσέας, πού ἤξερε καί εἶχε ἀνάμνηση τοῦ ἔνδοξου τόπου του ἀλλά καί τήν προσδοκία τῆς ἐπανόδου σέ αὐτόν, ξεπέρασε τίς περιπέτειες τοῦ ταξιδιοῦ του.
Ἄν θέλουμε καί ἐμεῖς νά νιώσουμε πιό ἀνάλαφροι σέ αὐτό τό ταξίδι, τό πολύ σύντομο, τῆς ζωῆς, ἄς μήν κολλήσουμε σέ αὐτό θεοποιώντας το καί κατόπιν τραγικοποιώντας το. Ἀλλά μέ τή φωτεινή μνήμη ὡς σύμμαχο ἄς δώσουμε πνοή στόν περιπετειῶδη γήινο χρόνο μας.
Ὅλα τά γεγονότα στή ζωή μας ἔχουν ἀπρόβλεπτη κατάληξη, ἀκόμα καί τά πιό προβλέψιμα. Οἱ ἀστρολόγοι πού προσπαθοῦν νά προβλέψουν τό μέλλον πλανῶνται πλάνην οἰκτρά, διότι τό σημαντικό δέν εἶναι ἡ παρουσίαση τῶν προβλεπομένων ἀλλά ἡ διαχείριση αὐτῶν.
Βέβαια οὔτε καί τά προβλεπόμενα μποροῦμε νά τά προγνωρίσουμε, διότι οἱ ἀστάθμητοι παράγοντες ἀνοίγουν πάντοτε νέες κατευθύνσεις στή ζωή μας πού δέν τίς εἴχαμε φανταστεῖ ποτέ.
Κατά τό λόγο τοῦ ἁγίου Πορφυρίου, μπροστά μας ἀνοίγεται τό χάος τῶν ἀσαφῶν μελλούμενων προφητικῶν γεγονότων.
Ὅμως θά ποῦμε ἄραγε τό «ὅλοι πίσω, πλανηθήκαμε», ὅπως ὁ ἴδιος λέει; Θά στραφοῦμε στά ἁγιασμένα πρότυπα τῆς ἱστορίας μας, σέ αὐτούς πού μποροῦν νά μᾶς διδάξουν πῶς θά ἀξιοποιήσουμε τά προβλεπόμενα καί τά ἀπρόβλεπτα αὐτῆς τῆς ζωῆς; Τό μέλλον μᾶς διδάσκει τή φρικτή ἀβεβαιότητα. Τό παρελθόν ὅμως μᾶς μαθαίνει τούς τρόπους νά διαχειριστοῦμε τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς.
Ἄς μήν εἴμαστε αὐτοκαταστροφικοί, ρίχνοντας τό δηλητήριο τῆς ἀμνησίας στίς ρίζες τοῦ ἁγιασμένου ἑλλαδικοῦ δέντρου μας.
Εἶναι κρίμα τά δέντρα πού οἱ πρόγονοί μας μέ αἷμα καί θυσίες καί δάκρυα πότιζαν, τώρα ἐμεῖς οἱ «ριζοσπάστες» νά τά δηλητιηριάζουμε «σύριζα» μέ τήν ἀθεΐα καί τόν μοντέρνο, ρηχό ὁλωσδιόλου, τρόπο ζωῆς μας.

* Ο Αρχιμ. Αρσένιος Κωτσόπουλος είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία Παγκρατίου

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής Κατά Λουκάν (ιγ΄ 10-17).

Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές. Ιδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου· Καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. Διαβάστε περισσότερα »
Την 6ην Δεκεμβρίου


Ἅγιος Νικόλαος ὁ Θαυματουργός Ἀρχιεπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας.

Ὁ Κύριος, στὴν ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλία του, εἶπε: *«Γίνεσθε οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστι»* (Λουκᾶ, στ’ 36). Νὰ γίνεσθε δηλαδή, σπλαγχνικοὶ πρὸς τὸν πλησίον καὶ συμπονετικοὶ στὶς δυστυχίες του καὶ τὶς ἀνάγκες του, καθὼς καὶ ὁ οὐράνιος Πατέρας σας εἶναι εὐσπλαχνικὸς πρὸς ὅλους. Μιὰ τέτοια προσωποποίηση τῆς χριστιανικῆς εὐσπλαχνίας ὑπῆρξε καὶ ὁ Ἅγιος Νικόλαος. Διαβάστε περισσότερα »

Την 5ην Δεκεμβρίου,

Ὅσιος Σάββας ὁ Ἡγιασμένος

Ὁ Ἅγιος Σάββας ὁ ἡγιασμένος ἐγεννήθη τὸ ἔτος 439 ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ πλουσίους γονεῖς εἰς τὴν πόλιν Μουταλάσκην τῆς Καππαδοκίας. Ὁ πατήρ του, στρατιωτικὸς εἰς τὸ ἐπάγγελμα, ἠναγκάσθη νὰ μεταβῇ μετὰ τῆς συζύγου του Σοφίας, εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν διὰ ὑπηρεσιακοὺς λόγους, ἀναθέτοντας τὴν ἀνατροφὴν τοῦ μικροῦ Σάββα ὁ ὁποῖος ἦταν μόλις πέντε ἐτῶν εἰς τὸν συγγενῆ του Ἑρμία. Μετὰ ἀπὸ λίγο χρονικὸ διάστημα, δυσαρεστηθεὶς ὁ Σάββας ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰν τῆς συζύγου τοῦ θείου του καὶ ἀπὸ τὴν ἐπακολουθήσασαν διαμάχην μεταξὺ τῶν θείων του, Ἑρμίου καὶ Γρηγορίου, διὰ τὴν ἀνατροφήν του καὶ τὴν διαχείρισι...
περισσότερα »

Την 4ην Δεκεμβρίου

Ἁγία Βαρβάρα ἡ Μεγαλομάρτυς

Ἀποτελεῖ κόσμημα τῶν μαρτύρων τοῦ 3ου αἰώνα μ.Χ. Ὁ πατέρας της ἦταν ἀπὸ τοὺς πιὸ πλούσιους εἰδωλολάτρες τῆς Ἠλιουπόλεως καὶ ὀνομαζόταν Διόσκορος. Μοναχοκόρη ἡ Βαρβάρα, διακρινόταν γιὰ τὴν ὀμορφιὰ τοῦ σώματός της, τὴν εὐφυΐα καὶ σωφροσύνη της. Στὴν χριστιανικὴ πίστη κατήχησε καὶ εἵλκυσε τὴν Βαρβάρα μία εὐσεβῆς χριστιανὴ γυναίκα. Τὴν ζωή της μέσα στὸ εἰδωλολατρικὸ περιβάλλον ἡ Βαρβάρα περνοῦσε «ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι». Δηλαδὴ μὲ κάθε εὐσέβεια καὶ σεμνότητα.
Διαβάστε περισσότερα »

Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς

Διαπρεπέστατος θεολόγος καὶ ποιητὴς τοῦ 8ου αἰώνα καὶ μέγας πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας. Γεννήθηκε στὴν Δαμασκὸ στὰ τέλη τοῦ 7ου αἰώνα καὶ ἔτυχε ἐπιμελημένης ἀγωγῆς ἀπὸ τὸν πατέρα του Σέργιο, ποὺ ἦταν ὑπουργὸς οἰκονομικῶν τοῦ ἄραβα χαλίφη Ἀβδοὺλ Μελὶκ τοῦ Α’. Δάσκαλός του ἦταν κάποιος πολυμαθὴς καὶ εὐσεβέστατος μοναχός, ποὺ ὀνομαζόταν Κοσμᾶς καὶ ἦταν ἀπὸ τὴ Σικελία. Ὁ Σικελὸς μοναχὸς πράγματι, ἐκπαίδευσε τὸν Ἰωάννη καὶ τὸν θετό του ἀδελφὸ Κοσμᾶ τὸν Μελῳδό, ἄριστα σ’ ὅλους τοὺς κλάδους τῆς γνώσης. Διαβάστε περισσότερα »

Ἅγιος Σεραφεὶμ ὁ Νέος Ἱερομάρτυρας.

Γεννήθηκε στὸ χωριὸ Μπεζούλια τῆς ἐπαρχίας Ἀγράφων καὶ ἀνατράφηκε κατὰ Χριστὸν ἀπὸ τοὺς θεοσεβεῖς γονεῖς του, Σωφρόνιο καὶ Μαρία. Ἀγάπησε τὴν μοναχικὴ ζωὴ καὶ πῆγε στὴ Μονὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τὴν ἐπονομαζόμενη Κορῶνα ἢ Κρύα Βρύση καὶ ἐπιδόθηκε στὴν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς. Διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκησή του καὶ ἔγινε ἡγούμενος τῆς Μονῆς. Ἀργότερα χειροτονήθηκε Ἀρχιεπίσκοπος Φαναριοῦ καὶ Νεοχωρίου.
Διαβάστε περισσότερα »

Την 3ην Δεκεμβρίου

Προφήτης Σοφονίας.

Ἔζησε τὸν 7ο αἰώνα π.Χ., ἐπὶ βασιλέως Ἰωσίου. Εἶναι ὁ ἔνατος ἀπὸ τοὺς μικροὺς λεγόμενους προφῆτες καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Συμεὼν ἢ κατ’ ἄλλους τοῦ Λευΐ. Τὸ ὄνομά του σημαίνει «ὁ Γιάχβε κρύπτει», δηλαδὴ περιφρουρεῖ, προστατεύει. Τὸ προφητικό του βιβλίο διαιρεῖται σὲ τρία μικρὰ κεφάλαια. Στὸ πρῶτο ἀπειλεῖ τοὺς Ἰουδαίους, ποὺ παρεξέκλιναν ἀπὸ τὸν Κύριο στὴν εἰδωλολατρία. Διαβάστε περισσότερα »

Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Ἱερομόναχος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας.

Ἦταν Αρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας κατά τα ἔτη 607 – 609. Τὰ θερμά του κηρύγματα, ἡ ζωντανή του πίστη, ἡ ἀκούραστη φιλανθρωπία του πρὸς τοὺς φτωχούς, τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς ἐγκαταλελειμμένους, τραβοῦσαν σὰν δίχτυα μεγάλο πλῆθος εἰδωλολατρῶν καὶ τοὺς ἔφερναν στοὺς κόλπους τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Διαβάστε περισσότερα »

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἡσυχαστής, Ἐπίσκοπος Κολωνίας.

Γεννήθηκε στὴ Νικόπολη τῆς Ἀρμενίας τὸ 454 ἀπὸ τὸν Ἐγκράτιο καὶ τὴν Εὐφημία καὶ ἐπὶ βασιλέως Μαρκιανοῦ (450 – 457). Μετὰ τὸν θάνατο τῶν γονέων του, οἰκοδόμησε ναὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ μόναζε ἐκεῖ, μαζὶ μὲ 10 μοναχούς. Λόγω τῆς μεγάλης του ἀρετῆς, 28 χρονῶν, χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Κολωνίας. Διαβάστε περισσότερα »

Ἅγιος Ἀγγελὴς ὁ Νεομάρτυρας γιατρὸς ἀπὸ τὸ Ἄργος

nikolaosστοΆγιοι και ΕκκλησίαΠριν από 3 ημέρες
Εὐλαβής, φιλήσυχος, φιλακόλουθος καὶ εὐσεβῆς ὁ Ἀγγελής, ἔκανε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ γιατροῦ στὸ Ἄργος. Σὲ κάποια θρησκευτικὴ συζήτηση μὲ ἕναν Γάλλο, ὑπεραμύνθηκε τὴν Χριστιανικὴ πίστη καὶ δέχτηκε νὰ μονομαχήσει χωρὶς ὅπλο μὲ τὸν Γάλλο, ποὺ ἦταν ὁπλισμένος. Ὁ Γάλλος μπροστὰ στὴν πίστη τοῦ Ἀγγελῆ δείλιασε καὶ ὁ Ἀγγελὴς ἀναδείχτηκε καὶ ἐπίσημα νικητής. Διαβάστε περισσότερα »

Tην 2αν Δεκεμβρίου

Προφήτης Ἀββακούμ.


Ὁ Ἀββακούμ, ποὺ τὸ ὄνομά του σημαίνει «θερμὸς ἐναγκαλισμός», ἦταν ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Συμεὼν καὶ γιὸς τοῦ Σαφάτ. Ὁ χρόνος ποὺ ἔδρασε τίθεται μεταξὺ 650 καὶ 672 π.Χ. Στὸ προφητικό του βιβλίο, ποὺ διακρίνεται γιὰ τὴν ἀξιόλογη λογοτεχνική του χάρη, ἐλέγχει τὸν ἰουδαϊκὸ λαό, ἐπειδὴ παρεξέκλινε ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ θρησκεία στὴν εἰδωλολατρία. Διαβάστε περισσότερα »

Ἁγία Μυρώπη ἢ Μερόπη ἡ Μάρτυς.

Ἀπὸ τὶς πιὸ γενναῖες γυναῖκες, ποὺ μαρτύρησαν στὰ πρῶτα χρόνια τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Ἔζησε στὰ μέσα του 3ου αἰώνα μ.Χ. καὶ γεννήθηκε στὴν πόλη Ἔφεσο. Ἔχασε νωρὶς τὸν πατέρα της καὶ ἀνατράφηκε στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν μητέρα της, ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴ Χίο. Λέγεται ὅτι στὴν Ἔφεσο, ἡ Ἁγία πήγαινε καθημερινὰ στὸν τάφο τῆς Ἁγίας Ἐρμιόνης, θυγατέρας τοῦ Ἀποστόλου Φιλίππου καὶ ἔπαιρνε τὸ ἀναβλύζον ἀπ’ αὐτὸν μύρο καὶ τὸν ἔδινε μὲ ἀφθονία στοὺς πιστούς, γι’ αὐτὸ καὶ ὀνομάστηκε Μυρώπη. Διαβάστε περισσότερα »

Ὅσιος Κύριλλος ὁ Φιλεώτης.

Γεννήθηκε τὸ 1015 στὸ χωριὸ Φιλέα τῆς ἐπαρχίας Δέρκων τῆς Θράκης. Κατὰ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα ὀνομάστηκε Κυριάκος (Κύριλλος ὑπῆρξε ἔπειτα τὸ καλογερικό του ὄνομα) καὶ ἀπὸ μικρὸς διακρίθηκε στὰ ἱερὰ γράμματα. Στὸ εἰκοστὸ ἔτος τῆς ἡλικίας του παντρεύτηκε καὶ ἀπόκτησε παιδί. Διαβάστε περισσότερα »

Ὅσιος Ἀββακοὺμ ὁ ἀσκητὴς;

Ρώτησαν κάποτε ἕνα γέροντα ἀσκητὴ νὰ τοὺς πεῖ ἀπὸ τὴν πείρα του, πῶς μπορεῖ ἕνας ἄνθρωπος νὰ σωθεῖ. Κι αὐτός, ἀφοῦ ἔσκυψε καὶ σκέφτηκε λίγο, σήκωσε τὸ κεφάλι καὶ ἀπήντησε: — Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ σωθεῖ μόνο σὰν βαδίσει τὸν σωστὸ δρόμο. — Καὶ ποιὸς εἶναι, γέροντα, ὁ σωστὸς δρόμος; Διαβάστε περισσότερα »

Την 1ην Δεκεμβρίου

Προφήτης Ναούμ.

Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα μικροὺς λεγομένους προφῆτες. Ἔζησε τὸν 7ο αἰώνα πρὸ Χριστοῦ καὶ ἦταν ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Συμεών. Πατρίδα εἶχε τὴν Ἐλκεσέμ, γι’ αὐτὸ ὀνομάστηκε καὶ Ναοὺμ ὁ Ἐλκεσαῖος. Τὸ βιβλίο τῆς προφητείας του ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία μικρὰ κεφάλαια καὶ ἀφορὰ τὴν τύχη τῆς πόλης Νινευῆ. Στὸ Α’ κεφάλαιο, ὑμνεῖ τὸν Θεό. Στὸ Β’ κεφάλαιο, προαναγγέλλει τὸν ὄλεθρο τῆς Νινευῆ μὲ τὰ ἅρματά της, τοὺς Ἱππεῖς καὶ τοὺς θησαυρούς της. Διαβάστε περισσότερα »

Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων.

nikolaosστοΆγιοι και ΕκκλησίαΠριν από 5 ημέρες
Ἦταν ὑπόδειγμα κάθε ἀρετῆς καὶ ἰδιαίτερα τῆς ἀγαθοεργίας. Ἔζησε τὸν 8ο αἰώνα μ.Χ. στὴν πόλη Ἀμνεία τῆς Παφλαγονίας, καὶ τοὺς γονεῖς του ἔλεγαν Γεώργιο καὶ Ἄννα. Παντρεύτηκε τὴν Θεοσεβῶ καὶ ἀπόκτησε τρία παιδιά. Ἕνα γιό, τὸν Ἰωάννη, καὶ δυὸ κόρες, ποὺ τὴν πρώτη ἔλεγαν Ὑπατία καὶ τὴν δεύτερη Εὐανθία. Ὁ Φιλάρετος ἦταν γεωργὸς καὶ ἀπὸ τὰ εἰσοδήματά του, πλουσιοπάροχα μοίραζε ἐλεημοσύνη στοὺς φτωχούς. Πεινασμένο ἔβρισκε; τὸν χόρταινε. Γυμνό; τὸν ἕντυνε. Χήρα καὶ ὀρφανό; βοηθοῦσε καὶ παρηγοροῦσε. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε καὶ ὁ Φιλάρετος κάποτε κατάντησε πολὺ φτωχός. Ὅμως καὶ σ’ αὐτὴ τὴν κατά... περισσότερα »

protagon: Τι συμβαίνει με το Πόθεν Έσχες του Γιώργου Σταθάκη;


PROTAGON.gr
Πολιτική
του Σπύρου Σεραφείμ
03/12/15, 23:28
H Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων της Βουλής έδωσε τη δυνατότητα για το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του υπουργού - σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί...
του Δημήτρη Καμπουράκη
03/12/15, 08:38
Εσχάτως, κάθε φορά που ακούω τον Αλέξη να κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι δεν του δίνει συναίνεση, μια απροσδιόριστη αλλά ενοχλητική σκέψη τριβελίζει το μυαλό μου...
του Τάσου Τέλλογλου
03/12/15, 08:36
Καμία κυβέρνηση δεν είναι σε θέση μόνη της να αλλάξει την αρχιτεκτονική του συστήματος των συντάξεων που δημιουργήθηκε το 1935 με την ίδρυση του ΙΚΑ και δεν είναι πλέον βιώσιμο...
Ελλάδα
του Γιώργου Καρελιά
04/12/15, 00:43
Ολα για όσα πανηγύριζε ο Τσίπρας πριν λίγο καιρό πως πέτυχε στο προσφυγικό δεν ισχύουν πια. Και την ίδια ώρα, η Τουρκία βρίσκει ευρωπαϊκά χρήματα, στο άψε-σβήσε. Είμαστε, λοιπόν, και κερατάδες και δαρμένοι.
του Νίκου Ζαχαριάδη
03/12/15, 11:56
Ο Μηνάς Χατζησάββας είχε ζητήσει πολιτική κηδεία. Ετσι κι έγινε. Αλλά στη συνέχεια άρχισαν κάποιοι να κρίνουν αυτά που είπε ο σύντροφός του. Και να κάνουν εμετικά σχόλια. Γιατί; Μα επειδή μπορούν.
Κόσμος
του Χάρη Καρανίκα
03/12/15, 16:47
Αποκάλυψη: Τι κινδυνεύει να χαθεί για τη χώρα μας στις εμπιστευτικές διαβουλεύσεις της νέας Συμφωνίας για το Εμπόριο των Υπηρεσιών.
03/12/15, 12:32
Αλλο ένα μακελειό στις ΗΠΑ, άλλη μία παράσταση υποκριτικής από τους πολιτικούς της για το θέμα της οπλοκατοχής. Δείτε ένα παράδειγμα που αποτυπώνει ξεκάθαρα την στρέβλωση.
03/12/15, 08:56
Ένας υπάλληλος αποχώρησε από γιορτή μετά από διαπληκτισμό, επέστρεψε και άρχισε να πυροβολεί...
Αθλητισμός
03/12/15, 17:43
Ενας φίλος των Μπόστον Σέλτικς αφήνει στην άκρη την αντιπαλότητα με τους Λος Αντζελες Λέικερς και αποχαιρετά τον Κόμπι Μπράιαντ. Ενα συγκινητικό στόρι που δεν θα δούμε ποτέ ανάλογό του στην Ελλάδα.
του Θάνου Πρωτοψάλτη
03/12/15, 11:34
Τι άλλο δηλαδή έπρεπε να κάνει εφέτος ο Λεβαντόφσκι για να είναι έστω υποψήφιος; Και γιατί πρέπει ντε και σώνει να βλέπουμε συνέχεια τους παίκτες της Ρεάλ και της Μπάρτσα στην τριάδα;
Αναγνώστες
του Πάνου Παναγόπουλου
04/12/15, 00:56
Η ΝΔ οφείλει να αποτινάξει κάθε στοιχείο εθνικισμού, λαϊκισμού και αυταρχισμού. Οφείλει να μιλήσει για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, όπως οι γάμοι ομόφυλων ζευγαριών, το προσφυγικό ζήτημα και να διασφαλίζει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας...
Κουζίνα
της Μαρίας Τσιλοπάνου
04/12/15, 09:54
Φαγητό σαλτσερό και χειμωνιάτικο, οι περισσότεροι το θεωρούν δύσκολο ή χρονοβόρο μα το αδικούν. Είναι το σαλτσερό πιάτο των Χριστουγέννων, χορταστικό και παραδοσιακό, ό,τι πρέπει για τα εορταστικά τραπέζια των ημερών. Όλη του η μαστοριά βρίσκεται στο αυγολέμονο που προστίθεται στο τέλος.
της Ξανθής Μπαξεβάνη
04/12/15, 09:09
Γλυκό εύκολο, γρήγορο και ζουμερό. Το πρωτοέφτιαξα με υλικά που μας είχαν περισσέψει από τα σοκολατάκια των Χριστουγέννων και, όπως είπαμε, δεν πετάμε τίποτα πλέον. Οπότε έκανα ό,τι μου ερχόταν στο μυαλό... και βγήκε πολύ καλό τελικά.
της Μαρίας Τσέκου
03/12/15, 10:07
Κάθε φορά που σκέφτομαι Χριστούγεννα, η ίδια εικόνα έρχεται στο μυαλό μου: τη μάνα μου να φτιάχνει κουραμπιέδες λαδένιους κι εμένα ξαπλωμένη στο πάτωμα, πάνω στο πολύχρωμο χαλί, να χαζεύω το χριστουγιεννιάτικο δέντρο.
της Gourmelita
03/12/15, 09:51
Η συγκεκριμένη σαλάτα φτιάχνεται στο λεπτό, έχει μια απαλή sauce γιαουρτιού και κοτόπουλο που λιώνει στο στόμα, χάρη στο μαρινάρισμα με ακτινίδιο που λειτουργεί σαν φυσικό "μαλακτικό" για το κρέας και συγκαταλέγεται στις υπερτροφές.
Φωτογραφία
του Άρη Μαλανδράκη
Χαρτογραφία και πολιτική είναι δύο στοιχεία έντονα διαπλεκόμενα το ένα με το άλλο. Αυτό το γεγονός αναδεικνύει ένα καλαίσθητο λεύκωμα που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες από τις εκδόσεις Μίλητος...
© 2015
Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Απεγγραφή από το Protagon NewsletterΤην 28ην Σεπτεμβρίου

Την 28ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ὅσιος Χαρίτων ὁ Ὁμολογητής.

Κατεῖχε μεγάλη κοινωνικὴ θέση στὸ Ἰκόνιο, ἀλλὰ καὶ μεγάλες χριστιανικὲς ἀρετές. Ὅταν, λοιπόν, ὁ αὐτοκράτωρ Αὐρηλιανὸς (270 – 275) ἐξέδωσε διάταγμα κατὰ τῶν χριστιανῶν, ὁ ἔπαρχος Ἰκονίου συνέλαβε τὸν Χαρίτωνα ἀπὸ τοὺς πρώτους. Τὰ βασανιστήρια ποὺ ὑπέστη ἦταν σκληρά. Ὅμως ὁ Χαρίτων ἔμεινε ἀμετακίνητος στὴν πίστη του. Διαβάστε περισσότερα »Την 28ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ὅσιος Αὐξέντιος ὁ Μοναχός.

Ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ ἠθικὴ καθαρότητα, σύμφωνα μὲ τὴν ὁμολογία καὶ τῆς ἴδιας της ἐπιστήμης, εἶναι δυὸ ἀπὸ τοὺς πολύτιμους παράγοντες πάνω στοὺς ὁποίους στηρίζεται ἡ σωματικὴ ὑγεία καὶ ἡ μακροβιότητα τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι πιὰ διαπιστωμένο καὶ ἀποδεκτὸ ἀπ’ ὅλους, ὅτι κανένα πρᾶγμα δὲν καταστρέφει τόσο τὴν ὑγεία καὶ δὲν σακατεύει τὸν ἄνθρωπο σὲ τέτοιο βαθμό, ὅσο οἱ καταχρήσεις καὶ οἱ ἠθικὲς παρεκτροπές. Διαβάστε περισσότερα »

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής κατά Λουκάν (ε´ 1-11).

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής κατά Λουκάν (ε´ 1-11).

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ ᾿Ιησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα. ᾿Εμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους.
 Διαβάστε περισσότερα »

Την 27ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἅγιος Καλλίστρατος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 49 Μαρτυρήσαντες.

Καταγόταν ἀπὸ τὴν Καρχηδόνα. Οἱ γονεῖς του, καθὼς καὶ οἱ πρόγονοί του, ἦταν εὐσεβέστατοι χριστιανοί. Ὅταν μεγάλωσε ὁ Καλλίστρατος, κατατάχθηκε στὸ στρατὸ σὰν νεοσύλλεκτος. Ἡ «ὁμίχλη» τῆς σαρκολατρείας ποὺ ἐπικρατοῦσε στὸ στράτευμα δὲν ἐπηρέασε καθόλου τὸν Καλλίστρατο. Ἀντίθετα μάλιστα, καλλιέργησε ἀκόμα περισσότερο τὶς εὐσεβεῖς συνήθειές του. Μιὰ ἀπ’ αὐτὲς ἦταν νὰ προσεύχεται κατὰ τὴ νύκτα.
Διαβάστε περισσότερα »

 

 
Την 27ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἅγιοι Μᾶρκος, Ἀρίσταρχος καὶ Ζήνων οἱ Ἀπόστολοι.

Ὁ Ἀρίσταρχος, εἶχε τὴ μεγάλη τιμὴ νὰ χρηματίσει συνεργάτης τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, (πρὸς Φιλήμ. α’ 23) καὶ συναιχμάλωτός του (Κολοσ. δ’ 10). Κατόπιν διέπρεψε καὶ σὰν ἐπίσκοπος Ἀπαμείας στὴ Συρία. Ὁ Μᾶρκος, ποὺ δὲν εἶναι βέβαια ὁ Εὐαγγελιστής, χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Βύβλου καὶ ἔδρασε ἀποστολικά. Ὅπως μάλιστα τοῦ Πέτρου (Πράξ. ε’ 15), ἔτσι καὶ αὐτοῦ ἡ σκιὰ μόνη ὅταν ἔπεφτε στοὺς ἀσθενεῖς τοὺς θεράπευε. Διαβάστε περισσότερα »


Την 27ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ὅσιος Σαββάτιος ὁ ἐν Σολοβέτσκῃ, Ρῶσος.

Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο τοῦ Ὁσίου.

Την 26ην Σεπτεμβρίου.

Την 26ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Μετάστασις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

Ἀρκετοὶ εἶχαν τὴν ἄποψη ὅτι ὁ Ἰωάννης δὲν πέθανε, ἀλλὰ μετατέθηκε στὴν ἄλλη ζωή, ὅπως ὁ Ἐνὼχ καὶ ὁ Ἠλίας. Ἀφορμὴ γι' αὐτὴ τὴν ἄποψη ἔδωσε τὸ γνωστὸ εὐαγγελικὸ χωρίο, Ἰωάννου κα’ 22. Ὅμως, ὁ ἀμέσως ἑπόμενος στίχος κα’ 23 διευκρινίζει τὰ πράγματα. Ἡ παράδοση ποὺ ἀσπάσθηκε ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ ἕξης: Ὁ Ἰωάννης σὲ βαθειὰ γεράματα πέθανε στὴν Ἔφεσο καὶ τάφηκε ἔξω ἀπ’ αὐτήν. Ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες, ὅταν οἱ μαθητὲς του ἐπισκέφθηκαν τὸν τάφο, βρῆκαν αὐτὸν κενό.
Διαβάστε περισσότερα »

Την 26ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἀνακομιδὴ Τιμίας Κάρας τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Ἡ Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέα, ἔγινε στὶς 26 Σεπτεμβρίου 1964, καὶ ματακομίσθησαν ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Ρώμης στὴν πόλη τοῦ μαρτυρίου του, τὴν Πάτρα. Τὸν βίο τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, μπορεῖτε νὰ διαβάσετε τὴν 30η Νοεμβρίου, ὅπου τιμᾶται ἡ μνήμη του.

Την 25ην Σεπτεμβρίου

Την 25ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ὁσία Εὐφροσύνη.

Ἦταν μοναχοκόρη καὶ πολὺ πλούσια. Ὃ πατέρας της Παφνούτιος ἦταν ὁ πλουσιότερος τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ μαζὶ μὲ τὴν σύζυγό του διακρίνονταν γιὰ τὴν θερμὴ πίστη τους στὸν Θεό. Δώδεκα χρονῶν ἡ Εὐφροσύνη ἔμεινε ὀρφανὴ ἀπὸ μητέρα, καὶ ὁ πατέρας της ἀφοσιώθηκε ἀκόμα πιὸ φιλόστοργα στὴν ἐπιμέλεια τῆς κόρης του. Ὅταν ἡ Εὐφροσύνη ἔφθασε στὸ 18ο ἔτος τῆς ἡλικίας της, ὁ πατέρας της θέλησε νὰ τὴν παντρέψει μὲ ἕναν νέο ὑψηλῆς κοινωνικῆς τάξης. Διαβάστε περισσότερα »

Την 24ην Σεπτεμβρίου.

Την 24ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Μνήμη Θαύματος τῆς Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης.

Τὸ γεγονὸς ἔλαβε χώρα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Μυρτιδίων στὸ νησὶ Κύθηρα, ὅταν θεράπευσε παράλυτο. Λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτό, καθὼς καὶ γιὰ τὶς παραδόσεις τῆς εὑρέσεως τῆς Ἁγίας εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης, βλέπε στὸν Συναξαριστὴ τοῦ Ματθαίου Λαγγῆ, αὐτὴ τὴν ἡμέρα, τόμος 9ος σελίδα 514, ἔκδοση 5η, 1992.
Διαβάστε περισσότερα »


Την 24ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος.

Γεννήθηκε ἀπὸ εἰδωλολατρικὴ οἰκογένεια στὸ Ἰκόνιο. Μνηστεύθηκε μὲ κάποιο νέο, τὸ Θάμυρη, μὲ τὸν ὁποῖο ἔμελλε νὰ συζευχθεῖ. Ἐν τῷ μεταξὺ ἦλθε στὸ Ἰκόνιο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ κήρυττε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ στὸ σπίτι ἐνὸς εὐσεβῆ ἄνδρα, τοῦ Ὀνησιφόρου, μετέπειτα ἀποστόλου († 7 Σεπτεμβρίου). Ἡ συνεχὴς προσέλευση στὸ θεῖο κήρυγμα προσείλκυσε τὴν προσοχὴ τῆς Θέκλας. Καὶ κάποια νύκτα, μέσα στὸ ἀκροαζόμενο πλῆθος ἦταν καὶ αὐτή. Τὰ λόγια ποὺ ἄκουσε τὴν τράβηξαν τόσο πολύ, ὥστε τὴν ἔκαναν νὰ ἐπανέλθει πολλὲς φορὲς νὰ ἀκούσει τὸν Ἀπόστολο Παῦλο. Διαβάστε περισσότερα »

Την 24ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἁγιορείτης.

Ἔγινε γνωστὸς πρὶν ἀκόμα ἁγιοποιηθεῖ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τὸ βιογραφικὸ ἔργο «Ὁ γέροντας Σιλουανὸς τοῦ Ἄθω», ποὺ τὸ συνέγραψε μὲ ὡραῖο τρόπο ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου στὸ Ἔσσεξ τῆς Ἀγγλίας, Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος, ποὺ ἔζησε κοντὰ στὸν Ἅγιο γιὰ πολὺ καιρὸ στὸν Ἄθω. Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὸν Σωφρόνιο, ὁ Ἅγιος Σιλουανὸς ἀσκήθηκε στὸ Ἅγιον Ὄρος γιὰ 46 ὁλόκληρα χρόνια καὶ συγκεκριμένα στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα. Διαβάστε περισσότερα »

Την 23ην Σεπτεμβρίου

Την 23ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Σύλληψις τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννη.

Ἔτσι προφήτευσε ὁ προφήτης Ἠσαΐας γιὰ τὸν Πρόδρομο τοῦ Κυρίου, Ἰωάννη: «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ». Δηλαδή, φωνὴ ἀνθρώπου, ποὺ φωνάζει στὴν ἔρημο καὶ λέει: «Ἑτοιμάστε τὸν δρόμο, ἀπ’ ὅπου θὰ ἔλθει ὁ Κύριος σὲ σᾶς. Κάνετε ἴσιους καὶ ὁμαλοὺς τοὺς δρόμους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους θὰ περάσει». Ξεριζῶστε, δηλαδή, ἀπὸ τὶς ψυχές σας τὰ ἀγκάθια τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν καὶ ρίξτε μακριὰ τὰ λιθάρια τοῦ ἐγωισμοῦ καὶ τῆς πώρωσης καὶ καθαρίστε μὲ μετάνοια τὸ ἐσωτερικό σας, γιὰ νὰ δεχθεῖ τὸν Κύριο. Διαβάστε περισσότερα »


Την 23ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἁγία Ραΐς ἡ παρθένος.

Καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη Βάταν (ἢ Τάμαν) τῆς Αἰγύπτου καὶ ἦταν θυγατέρα κάποιου Πέτρου. Ἀπὸ 12 χρονών ἔγινε μοναχή. Ὅταν κάποτε πῆγε στὴν πηγή, μαζὶ μὲ ἄλλες παρθένες, γιὰ νὰ φέρει νερό, εἶδε πλῆθος χριστιανῶν τοὺς ὁποίους εἶχε δεμένους ὁ ἡγεμόνας Λουκιανός. Τότε καὶ αὐτὴ πῆγε καὶ ἔσμιξε μὲ τὸ πλῆθος αὐτό.
   Διαβάστε περισσότερα »


Την 23ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ὁσίες Ξανθίππη καὶ Πολυξένη.

Ἦταν Ἰσπανίδες ἀδελφὲς καὶ ἔζησαν στὰ μέσα τοῦ πρώτου αἰώνα μ.Χ., ὅταν Καίσαρ ἦταν ὁ Κλαύδιος ὁ Α’. Ἡ Ξανθίππη μαζὶ μὲ τὸν σύζυγο της Πρόβο, διδάχτηκε τὴν χριστιανικὴ θρησκεία, καὶ ἦλθε σ’ αὐτή, ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο. Ἡ Πολυξένη ἀφοῦ πῆγε στὴν Ἀνατολή, βαπτίστηκε ἀπὸ τὸν πρωτόκλητο Ἀπόστολο Ἀνδρέα. Καὶ οἱ δυὸ ἀδελφές, ἐργάστηκαν γιὰ τὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ ὁδήγησαν σ’ αὐτὴν πολλὲς γυναῖκες. Διαβάστε περισσότερα »

Την 22αν Σεπτεμβρίου

Την 22αν του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἅγιος Φωκᾶς ὁ Ἱερομάρτυρας ὁ Θαυματουργὸς.

Πατρίδα του ἦταν ἡ Σινώπη τοῦ Εὐξείνου Πόντου. Οἱ γονεῖς του Πάμφυλος καὶ Μαρία μεταλαμπάδευσαν στὸν Φωκᾶ ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία τὴν φλόγα τῆς ἁγνῆς πίστης τους καὶ τὴν θερμὴ εὐσέβειά τους. Ὁ Φωκᾶς ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ἐντρυφοῦσε στὴν ἀνάγνωση τῶν Γραφῶν, καὶ ἐκεῖνο ποὺ ἰδιαίτερα τὸν διέκρινε ἦταν ἡ θερμὴ καὶ εἰλικρινὴς ἀγάπη ποὺ εἶχε πρὸς τὸ Θεό, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς συνανθρώπους του. Διαβάστε περισσότερα »

Την 21ην Σεπτεμβρίου

Την 21ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἅγιος Κοδρᾶτος ὁ Ἀπόστολος ὁ ἐν Μαγνησίᾳ.

Τὰ θεόπνευστα λόγια τοῦ Ἀποστόλου τοῦ Θεοῦ, Πέτρου, συμβουλεύουν: «Ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτούντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμὶν ἐλπίδος μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου», ποὺ σημαίνει, νὰ εἶστε πάντοτε ἕτοιμοι γιὰ νὰ ἀπολογηθεῖτε καὶ νὰ ὑπερασπίσετε τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου στὸν καθένα πού σᾶς ζητᾶ λόγο καὶ ἀπόδειξη γι’ αὐτὰ ποὺ ἐλπίζετε νὰ ἀπολαύσετε στὸ μέλλον, καὶ γιὰ τὰ ὁποία μας περιγελοῦν οἱ ἄπιστοι. Νὰ ἀπολογηθεῖτε ὅμως, χωρὶς ἐξάψεις καὶ φανατισμό, ἀλλὰ μὲ πραότητα καὶ μὲ φόβο Θεοῦ.
Διαβάστε περισσότερα »


Την 21ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Προφήτης Ἰωνὰς.

Ἔζησε ἐπὶ τῶν βασιλέων Ἀμασίου καὶ Ἱεροβοάμ. Ἦταν γιὸς τοῦ Ἀμαθὶ καὶ εἶχε πατρίδα τὴν Γεχθοφέρ, τῆς φυλῆς Ζαβουλῶν. Ὁ Ἰωνὰς ἦταν αὐτός, ποὺ μὲ θεία νεύση ἐνθάρρυνε τὸν Ἱεροβοὰμ σὲ πόλεμο κατὰ τοῦ ἄρχοντα τῆς Συρίας, ποὺ κατέληξε σὲ νίκη τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἀποκατάσταση τῶν συνόρων του. Διαβάστε περισσότερα »Την 21ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἅγιος Δημήτριος Μητροπολίτης Ροστοβίας, Ρῶσος.

Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο τοῦ Ἁγίου.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής κατα Μάρκον (η´ 34-θ´ 1)

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής κατα Μάρκον (η´ 34-θ´ 1).

Εἶπεν ὁ Κύριος· ῞Οστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ῝Ος γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ῍Η τί δώσῃ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Διαβάστε περισσότερα »

Την 20ην Σεπτεμβρίου

Την 20ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἅγιος Εὐστάθιος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ.

*Θεοπίστη ἡ σύζυγός του, Ἀγάπιος κ**αὶ Θεόπιστος τὰ παιδιὰ του* Ἦταν ἀρχικὰ εἰδωλολάτρης καὶ ὀνομαζόταν Πλακίδας. Ἦταν ἀρχιστράτηγος στὸ ρωμαϊκὸ στρατὸ ἐπὶ αὐτοκρατορίας Τραϊανοῦ. Ὅταν ὁ Χριστὸς παρουσιάσθηκε μπροστὰ του μιὰ μέρα στὸ δάσος μὲ τὴν μορφὴ ἐλαφιοῦ, ὁ Εὐστάθιος πίστεψε καὶ βαπτίσθηκε μαζὶ μὲ τὴν σύζυγό του Θεοπίστη καὶ τὰ παιδιὰ τους, Ἀγάπιο καὶ Θεόπιστο. Διαβάστε περισσότερα »

Την 19ην Σεπτεμβρίου

Την 19ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἅγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος καὶ Δορυμέδωνην.

Μαρτύρησαν ἐπὶ βασιλέως Πρόβου καὶ διοικητοῦ Ἀντιοχείας Ἠλιοδώρου (278 μ.Χ.). Ὅταν λοιπὸν ὁ Τρόφιμος μὲ τὸν Σαββάτιο βρέθηκαν στὴν Ἀντιόχεια καὶ εἶδαν τὰ πολυποίκιλα ἁμαρτωλὰ ὄργια ποὺ γίνονταν πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀπόλλωνα, δὲ συγκρατήθηκαν καὶ ἀποδοκίμασαν δημόσια τὴν ἁμαρτωλὴ αὐτὴ παραφροσύνη. Βέβαια, γρήγορα συνελήφθησαν καὶ ὁδηγήθηκαν στὸ δικαστήριο. Θαρραλέα δήλωσαν πὼς εἶναι χριστιανοί. Διαβάστε περισσότερα »

Την 18ην Σεπτεμβρίου

Την 18ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἁγία Ἀριάδνη.

Ἂν καὶ δούλα, ἦταν ἀνώτερη καὶ λαμπρότερη ἀπὸ πολλὲς κυρίες, δοῦλες τῶν κοσμικῶν ματαιοτήτων καὶ τῶν γήϊνων μολυσμῶν. Ἡ Ἁγία Ἀριάδνη ἔζησε στὰ χρόνια τῶν βασιλέων Ἀδριανοῦ καὶ Ἀντωνίνου (117 – 139 μ.Χ.), καὶ ἔγινε χριστιανὴ στὴν Φρυγία, πόλη τῶν Προμισέων. Ὅταν τὸ πληροφορήθηκε ὁ ἀφέντης της, Τέρτυλος, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἰσχυρότερους πρόκριτους τῆς πόλης, τὴν πίεζε νὰ ἐπανέλθει στὴν εἰδωλολατρία. Ἐκείνη ὅμως ἐπέμενε στὴν χριστιανικὴ ὁμολογία της, καὶ στάθηκε ἀδύνατο νὰ τὴν πείσουν νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα, κατὰ τὴν ἥμερα μάλιστα ποὺ γιόρταζε τὰ γενέθλιά του ὁ γιὸς τοῦ κυρίου της. Τότε τὴν... περισσότερα »
Την 18ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ὅσιος Εὐμένιος ὁ Θαυματουργός Ἐπίσκοπος Γορτύνης.

Ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία ὁ Εὐμένιος ὑπέβαλλε τὸν ἑαυτό του σὲ πολλὲς σκληραγωγίες καὶ ἀσκήσεις. Ἡ ἐγκράτεια ἦταν ἐκείνη ποὺ τὸν διέκρινε περισσότερο. Διότι στὸ μυαλό του, εἶχε πάντα τὴν συμβουλὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, «πᾶς ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται». Καθένας, δηλαδή, ποὺ ἀγωνίζεται, ἐγκρατεύεται σὲ ὅλα, ἀκόμα καὶ στὴν τροφὴ καὶ στὸ ποτό, προκειμένου νὰ πετύχει τὸν πνευματικό του σκοπό. Καὶ ὁ Εὐμένιος, ἀκολουθώντας τὰ λόγια τοῦ θεόπνευστου Ἀποστόλου, πέτυχε. Διαβάστε περισσότερα »

Την 18ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἁγία Ἀριάδνη.


  Ἂν καὶ δούλα, ἦταν ἀνώτερη καὶ λαμπρότερη ἀπὸ πολλὲς κυρίες, δοῦλες τῶν κοσμικῶν ματαιοτήτων καὶ τῶν γήϊνων μολυσμῶν. Ἡ Ἁγία Ἀριάδνη ἔζησε στὰ χρόνια τῶν βασιλέων Ἀδριανοῦ καὶ Ἀντωνίνου (117 – 139 μ.Χ.), καὶ ἔγινε χριστιανὴ στὴν Φρυγία, πόλη τῶν Προμισέων. Ὅταν τὸ πληροφορήθηκε ὁ ἀφέντης της, Τέρτυλος, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἰσχυρότερους πρόκριτους τῆς πόλης, τὴν πίεζε νὰ ἐπανέλθει στὴν εἰδωλολατρία. Διαβάστε περισσότερα »

1η επιλογή επτά ημερών

1η επιλογή τριάντα ημερών

1η επιλογή έτους