Δέσποινα, Μάριο Παναγιώτα, Μαρία, Παναγιώτη, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Δέσποινα, Μαρία, Μάριο Παναγιώτα, Παναγιώτη.
Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά, 
Καλά κι Ευλογημένα.
Όλα τα άλλα είναι απλά,
αρκεί να βρείτε την χαρά
που φέρνει η Αγάπη.
Δεν είναι δύσκολο, γιατί είναι απλό,
όταν την νοιώσεις και την μοιράσεις,
κρουνοί χαράς, ελπίδας κι ομορφιάς,
πολλά αισθήματα κι απολαύσεις.

1η επιλογή επτά ημερών

1η επιλογή τριάντα ημερών

1η επιλογή έτους