Ο 'λόγος' δίνει 'αξία' στην προσπάθεια.

Από: http://mastiof.blogspot.gr/2015/12/blog-post.html

Προτιμώ την σιωπή σου. Μην πεις 'τίποτα'
Είναι αλήθεια. Μην πεις τίποτα.....
μερικές φορές το 'τίποτα'
είναι περισσότερο από το 'κάτι'.
Όταν το 'κάτι είναι τόσο λίγο, όπου το ‘τίποτα’ μοιάζει να είναι προτιμότερο.
Μην ανεβαίνεις τα σκαλοπάτια,
δεν αξίζει ο 'κόπος', χωρίς τον 'λόγο'.
Οι άλλοι δεν είναι το 'άπαν'

Ο 'λόγος' δίνει 'αξία' στην προσπάθεια.
Εάν το κάνεις για σένα, είναι ένας καλός 'λόγος'

Δίνε Του. Έργα!

11. 2016. ΙόΦ.


 

1η επιλογή επτά ημερών

1η επιλογή τριάντα ημερών

1η επιλογή έτους