Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2015

Ο Σύνδεσμος Καταφυγιωτών Θες/νικης «ΤΑ ΠΙΕΡΙΑ», συνδιοργανώνει με την Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων διάλεξη με ομιλητή τον Καθηγητή και Συγγραφέα κ. Ζήνωνα Σατραζέμη με θέμα «Αλέξης – Γιώργης Ζορμπάς από το μύθο στην πραγματικότητα».

Εικόνα
Ζηνων Σατραζεμης Δ Ι Α Λ Ε Ξ Η
Ο Σύνδεσμος Καταφυγιωτών Θες/νικης «ΤΑ ΠΙΕΡΙΑ», συνδιοργανώνει με την Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων διάλεξη με ομιλητή τον Καθηγητή και Συγγραφέα κ. Ζήνωνα Σατραζέμη με θέμα «Αλέξης – Γιώργης Ζορμπάς από το μύθο στην πραγματικότητα».
Η διάλεξη θα δοθεί στην αίθουσα Δυτικομακεδονικών Σωματείων στη Θεσσαλονίκη, οδός Βενιζέλου 30, 4ος όροφος την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 7:00 μ.μ.

Υποθέσεις

Εικόνα

«Ερευνώντας τον τύμβο Καστά Αμφίπολης: 2012-2014»

Εικόνα
Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο :
«Ερευνώντας τον τύμβο Καστά Αμφίπολης: 2012-2014».
Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τον Σύλλογο Αποφοίτων του ΑΠΘ, θα παρουσιαστεί η ανασκαφική έρευνα στον Τύμβο Καστά Αμφίπολης, κατά το χρονικό διάστημα 2012 μέχρι και 2014, καθώς επίσης και η γεωφυσική και γεωλογική έρευνα στον τύμβο.


Άγιοι και Εκκλησία: 17ην Σεπτεμβρίου

Εικόνα
Την 17ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἁγίες Σοφία, Πίστη, Ἐλπίδα καὶ Ἀγάπη.Άγιοι και Εκκλησία

Ἔζησαν ὅταν αὐτοκράτορας τῶν ρωμαίων ἦταν ὁ Ἀνδριανός. Ὅταν ἡ τίμια καὶ ἐνάρετη Σοφία χήρεψε, πῆγε μαζὶ μὲ τὶς κόρες της στὴν Ρώμη. Ἐκεῖ ὁ αὐτοκράτορας πληροφορήθηκε ὅτι οἱ τέσσερις γυναῖκες ἦταν χριστιανὲς καὶ διέταξε νὰ τὶς συλλάβουν. Ἀφοῦ χώρισε τὴν μητέρα ἀπὸ τὰ παιδιά της, ζήτησε νὰ παρουσιασθεῖ μπροστὰ του ἡ δωδεκάχρονη Πίστη. Διαβάστε περισσότερα » Την 17ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἁγία Ἀγαθόκλεια.Άγιοι και Εκκλησία


Μὲ τὴν μεγάλη της ὑπομονὴ στὸ μαρτύριο, στόλισε καὶ αὐτὴ τοὺς πρώτους αἰῶνες τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἂν καὶ ἀπὸ τὴ γέννησή της δούλα, ἔλαμψε διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐλεύθερη στὴν ψυχή. Ὁ κύριος της, ποὺ ὀνομαζόταν Νικόλαος, εἶχε γίνει χριστιανὸς καὶ φερόταν πρὸς τὴν Ἀγαθόκλεια μὲ πολλὴ φιλανθρωπία καὶ ἀγαθότητα. Ἀλλὰ ἡ κυρία της, Παυλίνα, γυναίκα σκληρόκαρδη, ἐπέμενε στὴν εἰδωλολατρία. Καὶ ὅπως ἦταν θυμώδης καὶ μέθυσος βασάνιζε πολλὲς φορὲς τὴν Ἀγαθόκλεια καὶ προσπαθοῦσε μὲ πεῖσμα νὰ…

Άγιοι και Εκκλησία: 16ην Σεπτεμβρίου

Εικόνα
Την 16ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἁγία Εὐφημία ἡ Μεγαλομάρτυς.Άγιοι και Εκκλησία

Ἔζησε καὶ μαρτύρησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ. Γεννήθηκε στὴν Χαλκηδόνα ἀπὸ οἰκογένεια θεοσεβῆ καὶ εὐγενική. Οἱ γονεῖς της Ψιλόφρων καὶ Θεοδωριανὴ φρόντισαν ὥστε ἡ θυγατέρα τους νὰ ἀναπτύξει κάθε χριστιανικὴ ἀρετή. Ἡ Εὐφημία ἐξελίχθηκε σὲ ἄνθρωπο μὲ σπάνια χαρίσματα καὶ δυνατὸ χριστιανικὸ φρόνημα, τὸ ὁποῖο ἐπέδειξε ὅταν ὁ εἰδωλολάτρης ἀνθύπατος τῆς Μικρᾶς Ἀσίας Πρίσκος διέταξε νὰ παρευρεθοῦν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Χαλκηδόνας σὲ γιορτή, τὴν ὁποία ὀργάνωνε πρὸς τιμὴ τοῦ θεοῦ τῶν εἰδωλολατρῶν Ἄρη. Διαβάστε περισσότερα »

Άγιοι και Εκκλησία: 15ην Σεπτεμβρίου

Εικόνα
Την 15ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἅγιος Νικήτας ὁ Γότθος.
Άγιοι και Εκκλησία


Ἦταν ἀπὸ τὸ ἔθνος τῶν Γότθων, ποὺ εἶχαν ἐγκατασταθεῖ πέραν τοῦ Ἴστρου ποταμοῦ, στὰ χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου. Ἀπὸ παιδὶ ὁ Νικήτας διδάχθηκε τὴν ἁγία πίστη ἀπὸ τὸ Γότθο ἐπίσκοπο Θεόφιλο, ὁ ὁποῖος συχνὰ ὑπενθύμιζε στὸ Νικήτα τὰ λόγια του Ἀπ. Παύλου: ‘Μένε ἐν οἲς ἔμαθες... ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενα σὲ σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Δηλαδή, μένε ἀκλόνητος σ’ ἐκεῖνα ποὺ ἔμαθες. Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ γνωρίζεις τὶς Ἅγιες Γραφές, ποὺ μποροῦν νὰ σοῦ μεταδώσουν τὴν ἀληθινὴ σοφία, ποὺ ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία διὰ μέσου τῆς πίστεως στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Διαβάστε... περισσότερα » Την 15ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Εὕρεσις Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου.Άγιοι και Εκκλησία


Τὸ γεγονὸς αὐτὸ συνέβη στὰ χρόνια ποὺ οἱ μεγάλοι διωγμοὶ τῶν πρώτων χριστιανῶν εἶχαν κοπάσει καὶ αὐτοκράτωρ ἦταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος. Τότε, ὁ Ἅγιος Στέφανος φανερώθηκε τρεῖς φορὲς σὲ κάποιον εὐσεβὴ γέροντα ἱε…

Άγιοι και Εκκλησία: 14ην Σεπτεμβρίου.

Εικόνα
Την 14ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ὕψωσις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.Άγιοι και Εκκλησία


Τὸ 326 ἡ Ἁγία Ἑλένη πῆγε στοὺς Ἁγίους Τόπους νὰ προσκυνήσει, καὶ νὰ εὐχαριστήσει τὸν Κύριο γιὰ τοὺς θριάμβους τοῦ γιοῦ της. Πηγαίνοντας ἐκεῖ ἡ Ἁγία Ἑλένη ἀρχίζει νὰ ἀναζητᾶ τὸν Τίμιο Σταυρό. Φτάνοντας στὸ Γολγοθὰ διατάζει νὰ γκρεμιστεῖ ὁ ναὸς τῆς Θεᾶς Ἀφροδίτης. Ἐκεῖ βρίσκουν τρεῖς σταυρούς. Καὶ μὴν ξέροντας ποιὸς ἀπὸ τοὺς τρεῖς εἶναι ὁ Τίμιος Σταυρὸς, ὁ Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, ἀκούμπησε κάποιας εὐσεβέστατης νεκρῆς γυναίκας τὸ σῶμα της διαδοχικὰ καὶ στοὺς τρεῖς σταυρούς. Μόλις ἀκούμπησε ἡ γυναίκα στὸν Τίμιο Σταυρὸ ἀναστήθηκε.
Διαβάστε περισσότερα »

Άγιοι και Εκκλησία: 13ην Σεπτεμβρίου

Εικόνα
Την 13ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Προεόρτια Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.Άγιοι και Εκκλησία


Προεόρτια τῆς μεγάλης Ἑορτῆς. Διαβάστε περισσότερα » Την 13ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἀναστάσεως.Άγιοι και Εκκλησία


Πρόκειται γιὰ τὸν Ναὸ τοῦ Παναγίου Τάφου, ποὺ ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἀνήγειρε στὸν τόπο τοῦ Γολγοθᾶ καὶ τὸ Ναὸ αὐτὸ ἐγκαινίασε κατὰ τὸ ἔτος 330. Διαβάστε περισσότερα » Την 13ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἅγιος Κορνήλιος ὁ Ἱερομάρτυρας.Άγιοι και Εκκλησία


Ὁ Ἅγιος Κορνήλιος ἦταν Ρωμαῖος ἑκατόνταρχος καὶ θεοσεβούμενος. Προσῆλθε στὸν χριστιανισμὸ μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ Ἀπστόλου Πέτρου καὶ ἀποφάσισε νὰ ξεκινήσει περιοδεία γιὰ νὰ διδάξει καὶ ὁ ἴδιος τὸν χριστιανισμό. Δίδαξε στὴ Φοινίκη, Κύπρο, Ἀντιόχεια καὶ Ἔφεσσο. Στὴν Σκήψη τῆς Μυσίας χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος. Χάρη στὴν θαρραλέα ὁμολογία του ἀνάμεσα στοὺς εἰδωλολάτρες, τὸ ἔργο τοῦ ἦταν καρποφόρο. Διαβάστε περισσότερα » Την 13ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἅγιος Ἀριστείδης ὁ Μάρτυρας.Άγιοι και Εκκλησία


Ἦταν Ἀθηνα…

Άγιοι και Εκκλησία: 12ην Σεπτεμβρίου

Εικόνα
Την 12ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἅγιος Αὐτόνομος ὁ Ἱερομάρτυρας.Άγιοι και Εκκλησία

Ὁ Ἅγιος Αὐτόνομος ἦταν ἐπίσκοπος στὴν Ἰταλία καὶ εἶχε στὴν ἐπισκοπὴ του πλούσια χριστιανικὴ δράση. Ὅταν ἄρχισε ὁ διωγμὸς τοῦ Διοκλητιανοῦ ἐγκατέλειψε τὴν θέση του, καὶ πῆγε στοὺς Σώρεους τῆς Μ. Ἀσίας. Ἐκεῖ ἐγκαταστάθηκε στὸ σπίτι ἐνὸς χριστιανοῦ, τοῦ Κορνηλίου καὶ συνέχιζε νὰ διδάσκει τὸ Εὐαγγέλιο. Στὴν συνέχεια μετέβη στὴν Λυκαονία καὶ στὴν Ἰσαυρία γιὰ νὰ συνεχίσει τὸ ἔργο του. Πρὶν ξεκινήσει τὸ ταξίδι του χειροτόνησε διάκονο τὸν Κορνήλιο. Διαβάστε περισσότερα »

Πατριωτική Αναγέννηση: Θα έχουμε θάρρος στον Αγώνα μας.

Εικόνα

Πατριωτική Αναγέννηση. (ΙΙ)

Εικόνα

Πατριωτική Αναγέννηση (Ι)

Εικόνα

Άγιοι και Εκκλησία: 11ην Σεπτεμβρίου

Εικόνα
Την 11ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ὁσία Θεοδώρα ἡ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ.Άγιοι και Εκκλησία


Καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια στὰ χρόνια τοῦ βασιλιὰ Ζήνωνος (474 – 490) καὶ ἦταν συνεζευγμένη μὲ εὐσεβὰ ἄνδρα, τὸν Παφνούτιο. Ἡ ζωὴ τῆς Θεοδώρας ἦταν τίμια, ἐνάρετη καὶ ἀφοσιωμένη στὸν σύζυγό της. Ὅμως, ὁ μισόκαλος διάβολος, σὲ κάποια στιγμὴ ἀδυναμίας τῆς Θεοδώρας, τὴν ἔσπρωξε κρυφὰ στὴν μοιχεία. Κανεὶς δὲν τὴν εἶδε. Κανεὶς δὲν τὸ ἔμαθε. Μποροῦσε, ἑπομένως, νὰ συνεχίσει ἁρμονικὰ τὴν ζωή της μὲ τὸν σύζυγό της. Διαβάστε περισσότερα » Την 11ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἅγιος Εὐφρόσυνος ὁ μάγειρας.Άγιοι και Εκκλησία

Ὑπῆρξε ἀγράμματος, ἀλλὰ ἀληθινὰ εὐσεβὴς καὶ πιστός. Ἔκανε οἰκονομίες μὲ στερήσεις τοῦ ἐαυτοῦ του, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ κάνει ἐλεημοσύνες. Τὸ ἐπάγγελμά του, τοῦ ἐπέτρεπε νὰ τρώει πρῶτος τὰ καλύτερα φαγητά. Αὐτὸς ὅμως, δὲν θέλησε νὰ τὸ μεταχειριστεῖ ποτέ. Ἔτρωγε μὲ μεγάλη εὐχαρίστηση τὰ χόρτα καὶ τὶς ἐλιές του, τὴν στιγμὴ ποὺ ἔβραζαν ἢ ἕψηναν μπροστὰ του τὰ ὀρεκτικότερα κρέατα καὶ τὰ προκλητι…

Επιστολική επικοινωνία του Μητροπολίτου Δημητριάδος με τους Εκπαιδευτικούς της Μαγνησίας.

Εικόνα
Επιστολική επικοινωνία του Μητροπολίτου Δημητριάδος με τους Εκπαιδευτικούς της Μαγνησίας.
Άγιοι και Εκκλησία


[image: uranio]Επιστολή αγάπης και εκτίμησης προς του Εκπαιδευτικούς της Μαγνησίας απέστειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αφού επισημαίνει ότι η επικοινωνία αυτή δεν έχει εθιμικό, αλλά ουσιαστικό περιεχόμενο, προερχόμενο από την ιδιότητα του Πνευματικού Πατρός, μεταξύ άλλων, σημειώνει: «επιθυμώ να επιβεβαιώσω την αναγνώρισή μας στο έργο που επιτελείτε σε δύσκολες συνθήκες.
Διαβάστε περισσότερα »

Άγιοι και Εκκλησία: 10η Σεπτεμβρίου,

Εικόνα
Την 10ην του μηνός Σεπτεμβρίου, Ἁγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα καὶ Νυμφοδώρα οἱ Μάρτυρες.Άγιοι και ΕκκλησίαἮταν ἀδελφὲς καὶ κατάγονταν ἀπὸ τὴ Βιθυνία. Ἡ λάμψη τῆς παρθενίας καὶ ἡ ὡραιότητα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων τους, ἔκαναν τὶς τρεῖς ἀδελφὲς νὰ εἶναι καύχημα τῶν χριστιανῶν. Οἱ φροντίδες καὶ οἱ συνήθειες τοῦ κόσμου δὲν τὶς ἀπασχολοῦσαν. Ἡ μόνη τους φροντίδα ἦταν «μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεὶν ἑαυτάς, ἢ ἐν πλέγμασιν ἢ χρυσῷ ἢ μαργαρίταις ἢ ἰματισμῷ πολυτελεῖ». Δηλαδὴ φρόντιζαν νὰ στολίζουν τὸν ἑαυτό τους μὲ συστολὴ καὶ σωφροσύνη καὶ ὄχι μὲ φιλάρεσκα πλεξίματα τῶν μαλλιῶν τους ἢ μὲ χρυσὰ ἢ μαργαριτένια κοσμήματα ἢ μὲ ροῦχα πολυτελή.
Διαβάστε περισσότερα »

Είμαστε μια ομάδα και νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον.

Εικόνα

Σταμάτης Κατασκευαστική

Εικόνα
http://stamatiskataskevastiki.gr/el/
Σταμάτης Κατασκευαστική
Ποιοτικές και ασφαλείς κατασκευές

--
Αρχική ΣελίδαΣταμάτης Κατασκευαστική
Ποιοτικές και ασφαλείς κατασκευές
Επισκεφθείτε τις κατοικίες μας.
Οι κατοικίες μας, διαμερίσματα και μεζονέτες, είναι ζωντανή διαφήμιση των εργασιών μας μέχρι και σήμερα.
Η σταθερή συνεργασία μας με έμπειρα και αποδεδειγμένα αποδοτικά στελέχη μας επιτρέπει να σας παραδίδουμε – εντός προδιαγεγραμμένου χρονικού πλαισίου – ασφαλείς και ποιοτικές κατοικίες.
Περισσότερα ...

www.hellinika.gr