Αναζητούμε κάθε θετικό πρόσημο, αγωνιζόμαστε για το μέλλον μας.Εγκαταλείπουμε τον αρνητικό μας εαυτό ...
Αναζητούμε κάθε θετικό πρόσημο,
αγωνιζόμαστε για το μέλλον μας.
Εμπρός λοιπόν...


--

έχουμε κάνει το καλύτερο για την Ελλάδα;


έχουμε κάνει το καλύτερο για την Ελλάδα;
έχουμε και καθήκοντα; ή έχουμε μόνο διακαιώματα;
είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε, με ιδέες και πράξεις,
στην επιτυχία εξόδου από την Κρίση;

Εμπρός λοιπόν ...


1η επιλογή επτά ημερών

1η επιλογή τριάντα ημερών

1η επιλογή έτους