Ανακοίνωση της ΕΝ.Κ.Ε για συνεργασίες , συμμαχίες και σύμπραξη με άλλους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς.


Ανακοίνωση της ΕΝ.Κ.Ε για συνεργασίες , συμμαχίες και σύμπραξη με άλλους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς.

Η ΕΝ.Κ.Ε γεννήθηκε ως ιδέα και θα παραμείνει ως ιδέα …
Δεν επιδιώκει να γίνει ιδεολογία καθώς πιστεύει στην Δημοκρατία με όποια πρόσθετα κι αν της δώσουν άλλοι, αλλά πάντα με την ίδια έννοια.

Βασικοί στόχοι:
1ον Σκοπός της είναι να υπερασπιστεί το υπάρχων Ελληνικό Σύνταγμα και συγκεκριμένα τα Άρθρα από το 1 έως και το 25 με παράβλεψη του 3 που αφορά την επικρατούσα Θρησκεία στην Ελλάδα (βλέπε 3ον ) και από το Άρθρο 110 έως και το 120.
Είναι τα Άρθρα τα οποία αναφέρουν την λειτουργία του Κράτους με την άμεση συμμετοχή, γνώση και επέμβαση των Ελλήνων πολιτών, ώστε η μορφή της Δημοκρατίας να είναι πραγματική κι όχι πλασματική.

2ον Η ιδεολογία της ΕΝ.Κ.Ε είναι η Δημοκρατία που σημαίνει:
Οι Έλληνες πολίτες εκλέγουν κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους οι οποίοι ενεργούν ως εκτελεστικά όργανα των αποφάσεων από Δημοψηφίσματα, επιτροπές και τοπικά συμβούλια.
Μερικά παραδείγματα:
α) Οι Έλληνες πολίτες όποιας παράταξης και αν επιλέξουν να ψηφίσουν έχουν το δικαίωμα να έχουν λόγο για κάθε τροποποίηση, όταν τα κόμματα αυτά αλλάξουν το πρόγραμμα τους μετά τις εκλογές , προφασιζόμενα πως δεν βρήκαν αυτά που περίμεναν.
β) Οι Έλληνες πολίτες έχουν την υποχρέωση να τηρούν και να σέβονται τους νόμους, όπως ορίζει το σύνταγμα ,όπως επίσης και την ιερή υποχρέωση να δρουν και να επαναφέρουν στην δημοκρατική τάξη κάθε νόμο ή κυβέρνηση που λειτούργησε πέραν των προγραμματικών δηλώσεων έχοντες το δικαίωμα ως ανώτεροι εντολείς του πολιτεύματος.
γ) Οι Έλληνες πολίτες έχουν ίδια δικαιώματα και τον πρώτο λόγο σε όλες τις κρατικές παροχές, οι οποίες πρέπει να πηγάζουν από τους ίδιους ως προτάσεις, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες τους.

3ον Η ΕΝ.Κ.Ε δεν επιδιώκει καμία ανάμιξή του, αλλά ούτε και προβολή στο όποιο θρησκευτικό συναίσθημα των Ελλήνων πολιτών, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα που προσφέρει το Ελληνικό Σύνταγμα με το Άρθρο 13 και παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 στους Έλληνες πολίτες.

4ον Η ΕΝ.Κ.Ε δεν επιδιώκει δημιουργία κομματικού στρατού και αναφέρει στο καταστατικό του ως Ιδρυτικά μέλη της ΕΝ.Κ.Ε , τον καθένα που εντάσσεται με οποιοδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε στιγμή, στον κοινό αγώνα να έχουν την εξουσία οι πολίτες.
Δεν αναγκάζει κανένα από τα ιδρυτικά αυτά μέλη σε οικονομικές υποχρεώσεις ή να μην ανήκουν σε άλλους κομματικούς χώρους, επειδή θεωρεί τον εαυτό της πολιτική κίνηση κι όχι κόμμα.

5ον Η ΕΝ.Κ.Ε προσπαθεί να παρουσιάσει μια διαφορετική μορφή πολιτικής δύναμης, με την δυνατότητα του καθενός να φροντίζει για όλους, προσφέροντας προστασία και στον ίδιο, ως μέρος αυτού του συνόλου.

6ον Οι πλειοψηφίες στις ψηφοφορίες δεν λογαριάζονται σύμφωνα με τους παρόντες, αλλά σύμφωνα με τους καταγεγραμμένους κάποιου τομέα, ομάδας ή γενικά συμμετέχοντες σε μια προσπάθεια.

7ον Ο λόγος καταγραφής συμμετεχόντων υπάρχει με κατεύθυνση την αλληλεγγύη κι όχι την δύναμη.

8ον Ο διαδικτυακός χώρος δεν είναι για την ΕΝ.Κ.Ε ο χώρος ενεργειών, αλλά μόνο το μέσο πρώτης προσέγγισης και γνωστοποίησης της προσπάθειας της με απώτερο σκοπό την άμεση επαφή και συντονισμό κινήσεων για αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων.
Για οποιαδήποτε συνεργασία , συμμαχία, σύμπραξη με οποιοδήποτε άλλο πολιτικό φορέα, θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία στους πιο πάνω «αναγκαστικούς» κανόνες και αποδοχή του δικαιώματος της ισόνομης και ισότοπης δικαιοδοσίας υποχρεώσεων και ενεργειών από κάθε συμμέτοχο για την επίτευξη του κοινού στόχου.
Αναφέρονται ως «αναγκαστικοί κανόνες» επειδή η ΕΝ.Κ.Ε δεν πιστεύει πως πρέπει να υπάρχουν κανόνες (για ευνόητους λόγους) σε κάθε δημοκρατική ενέργεια.
Η Δημοκρατία δεν θα έπρεπε να έχει πολλές μορφές κι έννοιες, παρά μόνο μια.
Ωστόσο ζούμε σε μια χαμένη κατάσταση πολλών εννοιών και διαστρεβλωμένων ερμηνειών για πολλές λέξεις.
Αυτό έχει ως πρόθεση την παραπλάνησή μας με αποτέλεσμα να υπάρχει παραποίηση των πραγματικών αξιών κάθε λέξης.

Η θέση της ΕΝ.Κ.Ε σε περίπτωση Συνεργασιών , συμμαχιών και σύμπραξης με κάθε άλλο φορέα, είναι ο κοινός αγώνας όλων σε όλες τις ενέργειες ως ένας φορέας, με κοινή πορεία και κοινό τρόπο λήψης αποφάσεων, συμμετεχόντων όλων ως μια δύναμη, χωρίς αυτοσκοπό προβολής κάποιου φορέα απ’ όλους ως μεμονωμένος ή προστάτης όλων των άλλων.
Η άποψη της ΕΝ.Κ.Ε είναι να μην υπάρχουν ομπρέλες από κανέναν φορέα, παρά μόνο εάν αυτός δημιουργηθεί ως ένας απ’ όλους τους συμμετέχοντες φορείς καθαρά για εκλογικούς λόγους έναν ή δυο μήνες νωρίτερα από τις εκλογές.
Θα πρέπει να υπάρχει προβολή της ύπαρξής του καθενός από όλους, χωρίς να υπάρχει σκοπός της προβολής περισσότερο η λιγότερο κάποιου. Πρέπει να επικρατήσει μόνο η επίτευξη του κοινού στόχου με εμπιστοσύνη , ειλικρίνεια και απόλυτη συμπαράσταση του ενός προς τον άλλον.

Πρόταση…
Δημιουργία ομάδων δράσης.
1ον Δημιουργία κοινών ομάδων προώθησης των ιδεών για οικονομική υποστήριξη του αγώνα.
2ον Δημιουργία κοινών ομάδων προώθησης και διάδοσης των Δημοκρατικών λειτουργιών.
3ον Δημιουργία κοινών ομάδων ή συνεργασία με φορείς κοινωνικής προσφοράς.

Αναφέροντας ένα γνωστό γνωμικό θα πούμε πως : «Δεν κάνουν τα ράσα τον παπά αλλά ο παπάς τα ράσα».
Με τούτο λέμε πως δεν κάνει το όνομα του φορέα την δράση, αλλά η δράση κάνει γνωστό το όνομα του φορέα.

Από την Ιδρυτική Επιτροπή της ΕΝ.Κ.Ε.
Επικοινωνία για άμεση επαφή και περισσότερες πληροφορίες στο EN.K.E.@freemail.gr .

ΔΡΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/12/2014Η σημερινή αποτυχία εκλογής προέδρου της Δημοκρατίας όπως ήταν, προβλέψιμο, φυσικό και αναμενόμενο απέτυχε παταγωδώς. Η ημερομηνία των Εθνικών εκλογών προσδιορίστηκε στις 25/01/2015. Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που να μην προλάβει κανείς (αν δεν ήταν ήδη έτοιμος) να αντιδράσει, από τις υγιείς πολιτικές και δημοκρατικές δυνάμεις που απέμειναν. Ο ΣΥΡΙΖΑ με δεκανίκια πάλι την ΔΗΜΑΡ που αλλάζει άρδην στρατόπεδο αρκεί να είναι μέσα στα πράγματα και με τους ΑΝΕΛ (το άλλο δεκανίκι απορρόφησης ψήφων από τη δεξιά δεξαμενή), ετοιμάζονται να κυβερνήσουν. Με το έτσι θέλω πάλι! Το σενάριο της Αμερικής βγαίνει και ξεδιπλώνεται για μία ακόμη φορά, καταργώντας στην κυριολεξία την ψήφο του ελληνικού λαού, που βρίσκεται πάλι σε δεινή θέση. Πριν όμως συμβούν όλα αυτά τα "έτοιμα" από πολύ καιρό σενάρια, ο ελληνικός λαός καλείται να πράξει τα αυτονόητα:
1. Να εξαφανίσει από τον πολιτικό χάρτη της Ελλάδος άπαξ και διαπαντός τα κόμματα Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ!
2. Να μαυρίσει στην κυριολεξία την ΔΗΜ.ΑΡ και τον πρόεδρό της κ. Κουβέλη.
3. Να μην στηρίξει κανείς ψηφοφόρος και κανείς πολιτικός το νέο κόμμα του Γιωργάκη Παπανδρέου που αυτός πρώτος μας ενέταξε με πλαστά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο ΔΝΤ, αποκομίζοντας τεράστια περιουσία από τα παιχνίδια με τα ελληνικά ομόλογα.
4. Να μην πέσει στα τυφλά στην "σίγουρη" υφαρπαγή της ψήφου του από το ΣΥΡΙΖΑ, (όλο το αποτυχημένο ΠΑΣΟΚ εκεί),διότι αφ΄ ενός ο «Άξελ» θα προωθήσει τα συμφέροντα της Νέας Τάξης, όπως έχει ήδη υποσχεθεί με το διαμελισμό της Ελλάδος και την νομιμοποίηση χιλιάδων παράνομων αλλοδαπών, που θα εγκατασταθούν μόνιμα και θα αντικαταστήσουν τον αμιγώς ελληνικό πληθυσμό της Χώρας μας.
5. Να υπερψηφίσει Συνασπισμούς μικρών αντιμνημονιακών κινημάτων με ελληνοκεντρική κατεύθυνση, με νέους, άφθαρτους, Πατριώτες και μη επαγγελματίες πολιτικούς, που το μόνο τους κριτήριο είναι ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ της Χώρας, όποιο κι αν είναι αυτό, ότι κι αν κοστίσει.
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ δια του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μαντέ και άλλων προσωπικοτήτων, ανέλαβε ήδη από χτες πρωτοβουλία σύγκλισης 50 πολιτικών κινημάτων και πολιτικών φορέων σε χώρο των Αθηνών που θα ανακοινωθεί σύντομα.
Δηλώνουμε ότι θα είμαστε ΠΑΡΟΝΤΕΣ σε όλες τις πολιτικές εξελίξεις και θα διαφυλάξουμε το δικαίωμα του κάθε πολίτη να μαθαίνει από πρώτο χέρι την ΑΛΗΘΕΙΑ και μόνο, ενώ δεσμευόμαστε ότι δεν θα προβούμε σε καμία απόφαση τώρα και στο μέλλον, υπηρετώντας το Εθνικό Συμφέρον, πάντα με την εφαρμογή ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ σε όλα τα μεγάλα και ανοιχτά Εθνικά Θέματα της Χώρας, όπως προσανατολισμός, συμμαχίες, νόμισμα, μεταναστευτικό, ΕΟΚ και Ευρωπαϊκή κατεύθυνση.
Αν πριμοδοτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με νωπή τη λαϊκή εντολή δεν θα ρωτήσει καν τι θέλουν οι Έλληνες πολίτες και θα εφαρμόσει την πολιτική των αφεντικών του, παραδίνοντάς μας δέσμιους σε χειρότερες καταστάσεις από τις προηγούμενες.
Έλληνες, ήρθε ο καιρός, μετά από πολλά πολλά χρόνια να μπει νέο και αμόλυντο αίμα στο ελληνικό κοινοβούλιο και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες να προκύψει ο πρώτος αγνός και πραγματικός Έλλην Κυβερνήτης αυτής της Χώρας και αυτόν θα τον αναδείξει ο ίδιος ο λαός, αφού θα είναι βγαλμένος μέσα από τα σπλάχνα του και όχι από τζάκια και αμερικανικά πανεπιστήμια.

Δημήτριος Μαντές
Πρόεδρος
ΔΡΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΤΛΑΣ. Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης. Έναρξη 29-12-2014

Ο Axileas Arslanoglou κοινοποίησε ένα σύνδεσμος.

 
Οι ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων, εκτός του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και του ΝΑΤ θα μπορούν να ελέγχουν online, τα ένσημα των τελευταίων 21 ετών.
odigostoupoliti.eu

Ας μιλήσει, επιτέλους ο Λαός. Θα το σεβαστούμε; Μάλλον όχι, διότι προσωποποιούμε την ΛΥΣΗ και δεν δεχόμαστε την πολιτική και την διπλωματία.

Ας μιλήσει, επιτέλους ο Λαός. Θα το σεβαστούμε;
Μάλλον όχι, διότι προσωποποιούμε την ΛΥΣΗ
και δεν δεχόμαστε την πολιτική και την διπλωματία.
Υπηρετούμε τη βόλεψη μας και την ατομική ευδαιμονία.
Φυσικά και δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την κατάσταση,
θέλουμε εκλογές.
Τρομάζω όμως, με τη μισαλλοδοξία, την απουσία ψυχραιμίας, και την εμπάθεια,
διότι όλες οι άλλες γνώμες είναι «κομμένες, χαμένες και καμένες»
Δεν παραδέχομαι για την επόμενη ΒΟΥΛΗ κανένα κόμμα από τα εντός της σημερινής Βουλής. Πιστεύω ότι έπρεπε να είναι, όλα τα σημερινά κόμματα, ενωμένα και απέναντι στους δανειστές.
Μπορούσαν και δεν το έκαναν.
Σαμαράς και Τσίπρας υπηρετήσαν κομματικά συμφέροντα.
Έπειτα, μετά την Λύση της Δυστυχίας μας, εκλογές με την εποπτεία υπηρεσιακής κυβέρνησης.
Ο Λαός δεν εξαγοράζεται.
Γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά.
Ούτε πρόβατα δεξιά, μήτε πρόβατα αριστερά.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ  και μετά ΚΟΜΜΑ.
και όχι

ΚΟΜΜΑ, ΟΠΑΔΟΣ και μετά ΕΛΛΑΔΑ.

Ευχαριστώ και καλό ξημέρωμα.

1η επιλογή επτά ημερών

1η επιλογή τριάντα ημερών

1η επιλογή έτους