Μόνον ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του, γνωρίζουν την αλήθεια. Το όπλο ‘μας’ είναι η Ψυχραιμία.

Φίλες και Φίλοι.

Μόνον ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του,
γνωρίζουν την αλήθεια.
Προσωπικά δεν είμαι αξιόπιστος συνομιλητής σας,
αλλά δυστυχώς έχω διαπιστώσει ότι,
πολλοί εκμεταλλεύονται την κατάσταση και την αγωνία μας
έτσι λοιπόν, σπέρνουν ψευδείς ειδήσεις,
ώστε να προκαλέσουν το κοινό αίσθημα
και να ‘μας’ έχουν του χεριού τους.

Το όπλο ‘μας’ είναι η Ψυχραιμία.

Επί τέλους να εργαστούμε. Τι λέτε;



ΛόΓΙΑ - ΛόΓΙΑ - ΛόΓΙΑ

ΕΠί ΤέΛΟΥΣ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟύΜΕ.

ΤΙ ΛέΤΕ;




1η επιλογή επτά ημερών

1η επιλογή τριάντα ημερών

1η επιλογή έτους