Πέντε κλικ Ειδήδεων στην Olympia

Πέντε κλικ Ειδήσεων στο Newspost

Πέντε κλικ Ειδήσεων στο Newsit

Πέντε κλικ Ειδήσεων στο Κουρδιστό Πορτοκάλι

Πέντε κλικ Ειδήσεων στο Ενικός

Πέντε κλικ Ειδήσεων στην Ναυτεμπορική

Πέντε κλικ Ειδήσεων στην Καθημερινή

Πέντε κλίκ ειδήσεων στο ΕΘΝΟΣ

Είναι ο καιρός, και ήδη ήλθε ώστε να αλλάξουμε νοοτροπία.


γνώρισε τον εαυτό σου
μέσα από
τον/την σύντροφο σου
Πάντα και Πάντοτε,
απαιτούμε από τους άλλους
να είναι σωστοί και δίκαιοι απέναντί μας.
Εμείς; Είμαστε πάντοτε εντάξει στους ανθρώπους, απέναντί μας;
Εμείς που κατηγορούμε
ή απλώς κρίνουμε, τους πάντες και τα πάντα;
Πολλές φορές ακόμη και τον Θεό;
Τι λέτε, θα αλλάξουμε νοοτροπία;

1η επιλογή επτά ημερών

1η επιλογή τριάντα ημερών

1η επιλογή έτους