Άγιοι και Εκκλησία: Το Ευαγγέλιο της Κυριακής κατά Λουκλαν (ι' 38-42, ια' 27-28).


Το Ευαγγέλιο της Κυριακής κατά Λουκλαν (ι' 38-42, ια' 27-28).

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἴκον αὐτῆς. Kαὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. H δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. Διαβάστε περισσότερα »


Άγιοι και Εκκλησία: Νέα και Ενημέρωση.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.


Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 21ης Αὐγούστου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐκόμισε εἰς τόν πρός ἐγκαινισμόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας Μέσσης ἐντός ἀργυρᾶς λειψανοθήκης ἀποτμήματα τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων Πατέρων, τά ὁποῖα μετά τήν προβλεπομένην ἀκολουθίαν ἀπέθεσε ἐπί τῆς Ἀγίας Τραπέζης καί ἀκολούθως ἐψάλη ὁ ἑσπερινός τῶν Ἐγκαινίων.
Διαβάστε περισσότερα »

ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΒΑΘΥΡΡΥΑΚΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.


Τό μεσημέρι τῆς Παρασκευῆς, 21ης Αὐγούστου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, πλαισιούμενος ὑπό Κληρικῶν, παρουσίᾳ δέ προσκυνητῶν καί φίλων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος, ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγασμοῦ ἐπί τῇ θεμελιώσει τοῦ Κέντρου Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν, Παραδόσεως καί Φιλοξενίας τῆς ἐξονομασθείσης Γυναικεῖας Κοινοβιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Διαβάστε περισσότερα »

Ολοκληρώθηκε το προσκύνημα της δεξιάς χειρός του Αγίου Σπυρίδωνος στην Πολωνία.


[image: _IMG_000000_000000.jpg] Με τελευταίο σταθμό την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Σουπρασίλ ολοκληρώθηκε το επταήμερο προσκύνημα της δεξιάς χειρός του Αγίου Σπυρίδωνος στην Πολωνία.
Διαβάστε περισσότερα »

Αγρυπνία και εγκώμια στην Παναγία Μηχανιώτισσα (ΦΩΤΟ).


*Νέα Μηχανιώνα | Ιωάννης Κεφαλάς (Φώτο: Στέφανος Κατσιμάνης)* ------------------------------ Πανηγυρική Αρχιερατική Αγρυπνία τελέστηκε το απόγευμα της 21ης Αυγούστου στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς.
*η συνέχεια Εδώ*Άγιοι και Εκκλησία: Την 23ην του μηνός Αυγούστου, Ἀπόδοση Εορτῆς Κοιμήσεως Της Θεοτόκου.

Την 23ην του μηνός Αυγούστου, Ἀπόδοση Εορτῆς Κοιμήσεως Της Θεοτόκου.

*Πολλές περιοχές και εκκλησίες γιορτάζουν σήμερα το απόγευμα 22α Αυγούστου με Πανηγυρικούς Εσπερινούς , και Αύριο Κυριακή 23η Αυγούστου με Πανηγυρικές Θείες Λειτουργιές τα * *Εννιάμερα Της Παναγίας.* Διαβάστε περισσότερα »

Την 23ην του μηνός Αυγούστου, Ἅγιος Λοῦππος ὁ Μάρτυρας.


Γιὰ τὸν Ἅγιο αὐτὸ δὲν ἀναφέρεται πουθενὰ βιογραφικό του ὑπόμνημα στοὺς Συναξαριστές. Μόνο στὸν Παρισινὸ Κώδικα 1617 ἀναγράφεται ὅτι ὁ μάρτυρας αὐτὸς ὁμολόγησε μὲ θάρρος τὸν Χριστὸ μπροστὰ στὸν εἰδωλολάτρη ἄρχοντα, ὁ ὁποῖος μὲ διάφορες κολακεῖες προσπάθησε νὰ τὸν πείσει νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα. Ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν τὰ κατάφερε τὸν βασάνισε μὲ τὸν πιὸ φρικιαστικὸ τρόπο καὶ στὸ τέλος τὸν ἀποκεφάλισε.Διαβάστε περισσότερα »

Την 23ην του μηνός Αυγούστου, Ἅγιος Εἰρηναῖος ὁ Μάρτυρας Ἐπίσκοπος Σιρμίου.


Ἡ ζωὴ τοῦ ὑπῆρξε ἀνάλογη μὲ τὴ θερμὴ πίστη του πρὸς τὸν Χριστό. Ἦταν ἐπίσκοπος Σιρμίου, πρωτεύουσας τῆς Παννονίας. Σὰν ποιμενάρχης ἦταν ἁγνός, δραστήριος, γεμάτος εἰλικρινὴ ἀγάπη γιὰ τὸ ποίμνιό του, τὸ ὁποῖο τόσο πολὺ ἀγαποῦσε, ὥστε ἦταν ἀποφασισμένος νὰ δώσει καὶ τὴν ζωή του γι’ αὐτό, σὰν γνήσιος μιμητὴς τοῦ ἀρχιποιμένα Χριστοῦ, ποὺ εἶπε: «ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων». Δηλαδή, ὁ καλὸς ποιμένας παραδίδει τὴν ζωή του γιὰ νὰ ἀπομακρύνει κάθε κίνδυνο ἀπὸ τὰ πρόβατά του καὶ γιὰ νὰ ὑπερασπισθεῖ τὴ ζωή τους. Διαβάστε περισσότερα »

Την 23ην του μηνός Αυγούστου, Ὅσιος Καλλίνικος.


Ὁ Ὅσιος Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος διαδέχτηκε στὸν θρόνο τὸν Παῦλο τὸν Γ’, προηγουμένως ἦταν ἱερέας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ προηγουμένως τοῦ ναοῦ τῶν Βλαχερνῶν. Ὁ Καλλίνικος ὁ Α’, εἶχε μεγάλα πλεονεκτήματα. Στὰ χρόνια της πατριαρχείας του, βασιλιὰς ἦταν ὁ ἀσύνετος Ἰουστινινανὸς ὁ Β’. Αὐτὸς λοιπὸν ἤθελε νὰ κάνει μία πολυτελὴ βρύση κοντὰ στὰ ἀνάκτορά του καὶ γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ἀπαίτησε ἀπὸ τὸν Καλλίνικο νὰ δώσει τὴν εὐχή του νὰ γκρεμιστεῖ ὁ ναὸς τῆς Θεοτόκου.
Διαβάστε περισσότερα »

 

Άγιοι και Εκκλησία: Από το προφορικό γεροντικό του Αγίου Όρους.

Από το προφορικό γεροντικό του Αγίου Όρους.

*Για την Romfea.gr | Σπύρος Συμεών* ------------------------------ Θαυμαστή φανέρωσης του Αγίου Σπυρίδωνος. Πριν λίγες δεκαετίες μόλις στο κελί του Αγίου Σπυρίδωνος που βρίσκεται λίγο πιο πάνω από την Μονή του Κουτλουμουσίου οι Κερκυραίοι, όπως είναι γνωστοί οι 2 μοναχοί που εγκαταβιώνουν μέχρι και σήμερα στο κελί αυτό λόγω της καταγωγής τους από την Κέρκυρα, ετοιμάζονταν για την πανήγυρη του Αγίου Σπυρίδωνος στις 12 του Δεκέμβρη. *η συνέχεια Εδω*

Η «Μάνα των πονεμένων» που ανακάλυψε το σκήνωμα του Αγίου Εφραίμ.

*Του Αντώνη Μακατούνη - από την Ορθόδοξη Αλήθεια που κυκλοφορεί στα περίπτερα* ------------------------------ Θεωρείται το σημαντικότερο ίσως προσκύνημα της Αττικής. Η υπερχιλιετής ιστορία του (10ος αιώνας), που αναβλύζει Ορθοδοξία και πνευματικότητα στο πέρασμα των αιώνων, καθηλώνει ακόμα και τον πιο αδιάφορο επισκέπτη. Εκεί μαρτύρησε ένας μεγάλος νεοφανής Αγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ο Αγιος Εφραίμ.
 *η συνέχεια Εδώ *

Όταν η Παναγία συνάντησε τη Μάνα του Ιούδα - Συγκλονιστικά λόγια.

Όταν η Παναγία συνάντησε τη Μάνα του Ιούδα - Συγκλονιστικά λόγια.


Με αργό το βήμα η Παναγιά... με αμέτρητο τον πόνο, την νύχτα από τον Γολγοθά κατέβαινε με μόνο, τον Ιωάννη πλάι της μες στο σκοτάδι εκείνο και οι πέτρες ανατρίχιαζαν στον μυστικό της θρήνο. Γύρω, τριγύρω σιγαλιά, βουβός είναι ο δρόμος, θαρρείς τον κόσμο νέκρωσε κάποιος μεγάλος τρόμος. Και όσο βαδίζουν σαν σκιές στα άχαρα εκείνα μέρη, και μοιρολόγια η Παναγιά τα πιο όμορφα που ξέρει τα λέει και ο αντίλαλος από όπου και αν διαβαίνει κάθε λουλούδι τρυφερό που βρίσκεται μαραίνει.
Διαβάστε περισσότερα »

1η επιλογή επτά ημερών

1η επιλογή τριάντα ημερών

1η επιλογή έτους