Χρόνια Πολλά σας εύχομαι.

Χρόνια Πολλά σας εύχομαι,

κι ο χρόνος σαν θα φύγει,

αν κάποια πικρία έχετε,

μαζί του να την πάρει. 


Όποιος γνωρίζει τον Χριστό,

παράπονα δεν έχει,

γιατί γνωρίζει, και Αγαπά,

στα Δύσκολα αντέχει. 


Ο Νέος Χρόνος έρχεται

και φέρνει την Ελπίδα,

πως δυνατό ξεκίνημα,

θα έχει η Πατρίδα. 


Ο κάθε ένας από εμάς,

να είναι ευτυχισμένος,

κι όποιος πιστεύει στον Θεό,

διπλά ευλογημένος. 


Φίλοι μου, να είσαστε καλά,

να ζείτε, να ευτυχείτε,

και κάθε μέρα που περνά,

Υγεία και Δύναμη να σας κερνά.


<ΙόΦ> .14.12.31

Ανακοίνωση της ΕΝ.Κ.Ε για συνεργασίες , συμμαχίες και σύμπραξη με άλλους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς.


Ανακοίνωση της ΕΝ.Κ.Ε για συνεργασίες , συμμαχίες και σύμπραξη με άλλους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς.

Η ΕΝ.Κ.Ε γεννήθηκε ως ιδέα και θα παραμείνει ως ιδέα …
Δεν επιδιώκει να γίνει ιδεολογία καθώς πιστεύει στην Δημοκρατία με όποια πρόσθετα κι αν της δώσουν άλλοι, αλλά πάντα με την ίδια έννοια.

Βασικοί στόχοι:
1ον Σκοπός της είναι να υπερασπιστεί το υπάρχων Ελληνικό Σύνταγμα και συγκεκριμένα τα Άρθρα από το 1 έως και το 25 με παράβλεψη του 3 που αφορά την επικρατούσα Θρησκεία στην Ελλάδα (βλέπε 3ον ) και από το Άρθρο 110 έως και το 120.
Είναι τα Άρθρα τα οποία αναφέρουν την λειτουργία του Κράτους με την άμεση συμμετοχή, γνώση και επέμβαση των Ελλήνων πολιτών, ώστε η μορφή της Δημοκρατίας να είναι πραγματική κι όχι πλασματική.

2ον Η ιδεολογία της ΕΝ.Κ.Ε είναι η Δημοκρατία που σημαίνει:
Οι Έλληνες πολίτες εκλέγουν κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους οι οποίοι ενεργούν ως εκτελεστικά όργανα των αποφάσεων από Δημοψηφίσματα, επιτροπές και τοπικά συμβούλια.
Μερικά παραδείγματα:
α) Οι Έλληνες πολίτες όποιας παράταξης και αν επιλέξουν να ψηφίσουν έχουν το δικαίωμα να έχουν λόγο για κάθε τροποποίηση, όταν τα κόμματα αυτά αλλάξουν το πρόγραμμα τους μετά τις εκλογές , προφασιζόμενα πως δεν βρήκαν αυτά που περίμεναν.
β) Οι Έλληνες πολίτες έχουν την υποχρέωση να τηρούν και να σέβονται τους νόμους, όπως ορίζει το σύνταγμα ,όπως επίσης και την ιερή υποχρέωση να δρουν και να επαναφέρουν στην δημοκρατική τάξη κάθε νόμο ή κυβέρνηση που λειτούργησε πέραν των προγραμματικών δηλώσεων έχοντες το δικαίωμα ως ανώτεροι εντολείς του πολιτεύματος.
γ) Οι Έλληνες πολίτες έχουν ίδια δικαιώματα και τον πρώτο λόγο σε όλες τις κρατικές παροχές, οι οποίες πρέπει να πηγάζουν από τους ίδιους ως προτάσεις, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες τους.

3ον Η ΕΝ.Κ.Ε δεν επιδιώκει καμία ανάμιξή του, αλλά ούτε και προβολή στο όποιο θρησκευτικό συναίσθημα των Ελλήνων πολιτών, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα που προσφέρει το Ελληνικό Σύνταγμα με το Άρθρο 13 και παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 στους Έλληνες πολίτες.

4ον Η ΕΝ.Κ.Ε δεν επιδιώκει δημιουργία κομματικού στρατού και αναφέρει στο καταστατικό του ως Ιδρυτικά μέλη της ΕΝ.Κ.Ε , τον καθένα που εντάσσεται με οποιοδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε στιγμή, στον κοινό αγώνα να έχουν την εξουσία οι πολίτες.
Δεν αναγκάζει κανένα από τα ιδρυτικά αυτά μέλη σε οικονομικές υποχρεώσεις ή να μην ανήκουν σε άλλους κομματικούς χώρους, επειδή θεωρεί τον εαυτό της πολιτική κίνηση κι όχι κόμμα.

5ον Η ΕΝ.Κ.Ε προσπαθεί να παρουσιάσει μια διαφορετική μορφή πολιτικής δύναμης, με την δυνατότητα του καθενός να φροντίζει για όλους, προσφέροντας προστασία και στον ίδιο, ως μέρος αυτού του συνόλου.

6ον Οι πλειοψηφίες στις ψηφοφορίες δεν λογαριάζονται σύμφωνα με τους παρόντες, αλλά σύμφωνα με τους καταγεγραμμένους κάποιου τομέα, ομάδας ή γενικά συμμετέχοντες σε μια προσπάθεια.

7ον Ο λόγος καταγραφής συμμετεχόντων υπάρχει με κατεύθυνση την αλληλεγγύη κι όχι την δύναμη.

8ον Ο διαδικτυακός χώρος δεν είναι για την ΕΝ.Κ.Ε ο χώρος ενεργειών, αλλά μόνο το μέσο πρώτης προσέγγισης και γνωστοποίησης της προσπάθειας της με απώτερο σκοπό την άμεση επαφή και συντονισμό κινήσεων για αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων.
Για οποιαδήποτε συνεργασία , συμμαχία, σύμπραξη με οποιοδήποτε άλλο πολιτικό φορέα, θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία στους πιο πάνω «αναγκαστικούς» κανόνες και αποδοχή του δικαιώματος της ισόνομης και ισότοπης δικαιοδοσίας υποχρεώσεων και ενεργειών από κάθε συμμέτοχο για την επίτευξη του κοινού στόχου.
Αναφέρονται ως «αναγκαστικοί κανόνες» επειδή η ΕΝ.Κ.Ε δεν πιστεύει πως πρέπει να υπάρχουν κανόνες (για ευνόητους λόγους) σε κάθε δημοκρατική ενέργεια.
Η Δημοκρατία δεν θα έπρεπε να έχει πολλές μορφές κι έννοιες, παρά μόνο μια.
Ωστόσο ζούμε σε μια χαμένη κατάσταση πολλών εννοιών και διαστρεβλωμένων ερμηνειών για πολλές λέξεις.
Αυτό έχει ως πρόθεση την παραπλάνησή μας με αποτέλεσμα να υπάρχει παραποίηση των πραγματικών αξιών κάθε λέξης.

Η θέση της ΕΝ.Κ.Ε σε περίπτωση Συνεργασιών , συμμαχιών και σύμπραξης με κάθε άλλο φορέα, είναι ο κοινός αγώνας όλων σε όλες τις ενέργειες ως ένας φορέας, με κοινή πορεία και κοινό τρόπο λήψης αποφάσεων, συμμετεχόντων όλων ως μια δύναμη, χωρίς αυτοσκοπό προβολής κάποιου φορέα απ’ όλους ως μεμονωμένος ή προστάτης όλων των άλλων.
Η άποψη της ΕΝ.Κ.Ε είναι να μην υπάρχουν ομπρέλες από κανέναν φορέα, παρά μόνο εάν αυτός δημιουργηθεί ως ένας απ’ όλους τους συμμετέχοντες φορείς καθαρά για εκλογικούς λόγους έναν ή δυο μήνες νωρίτερα από τις εκλογές.
Θα πρέπει να υπάρχει προβολή της ύπαρξής του καθενός από όλους, χωρίς να υπάρχει σκοπός της προβολής περισσότερο η λιγότερο κάποιου. Πρέπει να επικρατήσει μόνο η επίτευξη του κοινού στόχου με εμπιστοσύνη , ειλικρίνεια και απόλυτη συμπαράσταση του ενός προς τον άλλον.

Πρόταση…
Δημιουργία ομάδων δράσης.
1ον Δημιουργία κοινών ομάδων προώθησης των ιδεών για οικονομική υποστήριξη του αγώνα.
2ον Δημιουργία κοινών ομάδων προώθησης και διάδοσης των Δημοκρατικών λειτουργιών.
3ον Δημιουργία κοινών ομάδων ή συνεργασία με φορείς κοινωνικής προσφοράς.

Αναφέροντας ένα γνωστό γνωμικό θα πούμε πως : «Δεν κάνουν τα ράσα τον παπά αλλά ο παπάς τα ράσα».
Με τούτο λέμε πως δεν κάνει το όνομα του φορέα την δράση, αλλά η δράση κάνει γνωστό το όνομα του φορέα.

Από την Ιδρυτική Επιτροπή της ΕΝ.Κ.Ε.
Επικοινωνία για άμεση επαφή και περισσότερες πληροφορίες στο EN.K.E.@freemail.gr .

ΔΡΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/12/2014Η σημερινή αποτυχία εκλογής προέδρου της Δημοκρατίας όπως ήταν, προβλέψιμο, φυσικό και αναμενόμενο απέτυχε παταγωδώς. Η ημερομηνία των Εθνικών εκλογών προσδιορίστηκε στις 25/01/2015. Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που να μην προλάβει κανείς (αν δεν ήταν ήδη έτοιμος) να αντιδράσει, από τις υγιείς πολιτικές και δημοκρατικές δυνάμεις που απέμειναν. Ο ΣΥΡΙΖΑ με δεκανίκια πάλι την ΔΗΜΑΡ που αλλάζει άρδην στρατόπεδο αρκεί να είναι μέσα στα πράγματα και με τους ΑΝΕΛ (το άλλο δεκανίκι απορρόφησης ψήφων από τη δεξιά δεξαμενή), ετοιμάζονται να κυβερνήσουν. Με το έτσι θέλω πάλι! Το σενάριο της Αμερικής βγαίνει και ξεδιπλώνεται για μία ακόμη φορά, καταργώντας στην κυριολεξία την ψήφο του ελληνικού λαού, που βρίσκεται πάλι σε δεινή θέση. Πριν όμως συμβούν όλα αυτά τα "έτοιμα" από πολύ καιρό σενάρια, ο ελληνικός λαός καλείται να πράξει τα αυτονόητα:
1. Να εξαφανίσει από τον πολιτικό χάρτη της Ελλάδος άπαξ και διαπαντός τα κόμματα Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ!
2. Να μαυρίσει στην κυριολεξία την ΔΗΜ.ΑΡ και τον πρόεδρό της κ. Κουβέλη.
3. Να μην στηρίξει κανείς ψηφοφόρος και κανείς πολιτικός το νέο κόμμα του Γιωργάκη Παπανδρέου που αυτός πρώτος μας ενέταξε με πλαστά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο ΔΝΤ, αποκομίζοντας τεράστια περιουσία από τα παιχνίδια με τα ελληνικά ομόλογα.
4. Να μην πέσει στα τυφλά στην "σίγουρη" υφαρπαγή της ψήφου του από το ΣΥΡΙΖΑ, (όλο το αποτυχημένο ΠΑΣΟΚ εκεί),διότι αφ΄ ενός ο «Άξελ» θα προωθήσει τα συμφέροντα της Νέας Τάξης, όπως έχει ήδη υποσχεθεί με το διαμελισμό της Ελλάδος και την νομιμοποίηση χιλιάδων παράνομων αλλοδαπών, που θα εγκατασταθούν μόνιμα και θα αντικαταστήσουν τον αμιγώς ελληνικό πληθυσμό της Χώρας μας.
5. Να υπερψηφίσει Συνασπισμούς μικρών αντιμνημονιακών κινημάτων με ελληνοκεντρική κατεύθυνση, με νέους, άφθαρτους, Πατριώτες και μη επαγγελματίες πολιτικούς, που το μόνο τους κριτήριο είναι ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ της Χώρας, όποιο κι αν είναι αυτό, ότι κι αν κοστίσει.
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ δια του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μαντέ και άλλων προσωπικοτήτων, ανέλαβε ήδη από χτες πρωτοβουλία σύγκλισης 50 πολιτικών κινημάτων και πολιτικών φορέων σε χώρο των Αθηνών που θα ανακοινωθεί σύντομα.
Δηλώνουμε ότι θα είμαστε ΠΑΡΟΝΤΕΣ σε όλες τις πολιτικές εξελίξεις και θα διαφυλάξουμε το δικαίωμα του κάθε πολίτη να μαθαίνει από πρώτο χέρι την ΑΛΗΘΕΙΑ και μόνο, ενώ δεσμευόμαστε ότι δεν θα προβούμε σε καμία απόφαση τώρα και στο μέλλον, υπηρετώντας το Εθνικό Συμφέρον, πάντα με την εφαρμογή ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ σε όλα τα μεγάλα και ανοιχτά Εθνικά Θέματα της Χώρας, όπως προσανατολισμός, συμμαχίες, νόμισμα, μεταναστευτικό, ΕΟΚ και Ευρωπαϊκή κατεύθυνση.
Αν πριμοδοτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με νωπή τη λαϊκή εντολή δεν θα ρωτήσει καν τι θέλουν οι Έλληνες πολίτες και θα εφαρμόσει την πολιτική των αφεντικών του, παραδίνοντάς μας δέσμιους σε χειρότερες καταστάσεις από τις προηγούμενες.
Έλληνες, ήρθε ο καιρός, μετά από πολλά πολλά χρόνια να μπει νέο και αμόλυντο αίμα στο ελληνικό κοινοβούλιο και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες να προκύψει ο πρώτος αγνός και πραγματικός Έλλην Κυβερνήτης αυτής της Χώρας και αυτόν θα τον αναδείξει ο ίδιος ο λαός, αφού θα είναι βγαλμένος μέσα από τα σπλάχνα του και όχι από τζάκια και αμερικανικά πανεπιστήμια.

Δημήτριος Μαντές
Πρόεδρος
ΔΡΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΤΛΑΣ. Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης. Έναρξη 29-12-2014

Ο Axileas Arslanoglou κοινοποίησε ένα σύνδεσμος.

 
Οι ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων, εκτός του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και του ΝΑΤ θα μπορούν να ελέγχουν online, τα ένσημα των τελευταίων 21 ετών.
odigostoupoliti.eu

Ας μιλήσει, επιτέλους ο Λαός. Θα το σεβαστούμε; Μάλλον όχι, διότι προσωποποιούμε την ΛΥΣΗ και δεν δεχόμαστε την πολιτική και την διπλωματία.

Ας μιλήσει, επιτέλους ο Λαός. Θα το σεβαστούμε;
Μάλλον όχι, διότι προσωποποιούμε την ΛΥΣΗ
και δεν δεχόμαστε την πολιτική και την διπλωματία.
Υπηρετούμε τη βόλεψη μας και την ατομική ευδαιμονία.
Φυσικά και δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την κατάσταση,
θέλουμε εκλογές.
Τρομάζω όμως, με τη μισαλλοδοξία, την απουσία ψυχραιμίας, και την εμπάθεια,
διότι όλες οι άλλες γνώμες είναι «κομμένες, χαμένες και καμένες»
Δεν παραδέχομαι για την επόμενη ΒΟΥΛΗ κανένα κόμμα από τα εντός της σημερινής Βουλής. Πιστεύω ότι έπρεπε να είναι, όλα τα σημερινά κόμματα, ενωμένα και απέναντι στους δανειστές.
Μπορούσαν και δεν το έκαναν.
Σαμαράς και Τσίπρας υπηρετήσαν κομματικά συμφέροντα.
Έπειτα, μετά την Λύση της Δυστυχίας μας, εκλογές με την εποπτεία υπηρεσιακής κυβέρνησης.
Ο Λαός δεν εξαγοράζεται.
Γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά.
Ούτε πρόβατα δεξιά, μήτε πρόβατα αριστερά.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ  και μετά ΚΟΜΜΑ.
και όχι

ΚΟΜΜΑ, ΟΠΑΔΟΣ και μετά ΕΛΛΑΔΑ.

Ευχαριστώ και καλό ξημέρωμα.

Προσωπική και Ελληνική ΠρόοδοΔεν υπάρχει περίπτωση,
να βρει ο Λαός λύτρωση από τα δεινά,
εάν δεν σκεφτούμε με γνώμονα
την Προσωπική και Ελληνική Πρόοδο.

Ο Χρόνος δεν αλλάζει τα πράγματα! Εμείς πρέπει να τα αλλάξουμε.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
“Ο Χρόνος δεν αλλάζει τα πράγματα! Εμείς πρέπει να τα αλλάξουμε.”
Αγαπητά μέλη και φίλοι της “κοινωνίας αξιών”
Η “ κοινωνία αξιών” συνεχίζει δραστήρια την πολιτική της δράση, με πρακτικές προτάσεις και συγκεκριμένα προγράμματα για την επίλυση των κρίσιμων θεμάτων της κοινωνίας μας, με θεματικές εκδηλώσεις και με καθημερινές παρεμβάσεις.
Μετά τη παραίτηση του κ. Δημήτρη Μπουραντά, καθήκοντα Προέδρου έχει αναλάβει όπως προβλέπεται από το καταστατικό, ο κ. Στέλιος Φενέκος, ο οποίος έχει ψηφισθεί από το Πανελλήνιο Συνέδριο ως αναπληρωτής του Προέδρου.
Το Πολιτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του νέου Προέδρου, αποφάσισε τη διεξαγωγή Πανελληνίου Συνεδρίου, την 10η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Σάββατο.
http://wp.me/p2SV3s-17r

Γνώση ή άγνοια;

Ο χρήστης Ζυγισε και Αποφασισε κοινοποίησε μια φωτογραφία του χρήστη ΕΝΚΕ Ενωμένη Κίνησις Ελλήνων.
Δημοσιεύθηκε από Μπάστας Χάρης · 
Γνώση ή άγνοια;

Οι ιστορικές αναδρομές μας δεν έχουν σκοπό να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα απ’ όσα έχουμε.
Η γνώση δεν υπάρχει για να προκαλεί δυσαρέσκειες με την απόκτησή της, ούτε αντιπαλότητες.
Η δυνατότητα της διάψευσης – απ’ ό... Δείτε περισσότερα
 
Φωτογραφία: Γνώση ή άγνοια;

Οι ιστορικές αναδρομές μας δεν έχουν σκοπό να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα απ’ όσα έχουμε.
Η γνώση δεν υπάρχει για να προκαλεί δυσαρέσκειες με την απόκτησή της, ούτε αντιπαλότητες.
Η δυνατότητα της διάψευσης – απ’ όποιον πιστεύει πως δεν είναι σωστή η τοποθέτηση - είναι πάντα καλοδεχούμενη.
Αυτό που δεν είναι καλοδεχούμενο, είναι η προσπάθεια φίμωσης και η παραμονή στην άγνοια των πολιτών.
 
 Ίσως κάποιοι δυσαρεστούνται με όσα αποκαλύπτουν οι αναρτήσεις μας , μα σκοπό δεν έχουμε την απογοήτευσή τους, παρά μόνο την έκθεσή τους ως γνώση με την πιθανότητα συμμόρφωσης. 
Πολλοί μιλούν για Άμεση Δημοκρατία κι αναρωτιέμαι εάν έχουν καταλάβει, πως δεν μπορεί ο κόσμος να έχει αντικειμενική άποψη εάν πρώτα δεν γνωρίζει. 
Θα έχει άποψη για ότι του έχουν μάθει αλλά δεν σημαίνει πως είναι και αυτό που υπάρχει, ώστε να έχουν σωστή κρίση και να προσφέρουν σωστές απόψεις.

Εάν βασιστούμε στην αμάθεια, ζητώντας από τον άλλον να συμμετέχει σε μια προσπάθεια νέου ξεκινήματος με νέες βάσεις, το μόνο που θα καταφέρουμε, είναι να δημιουργηθεί άλλο ένα Κράτος βασισμένο πάνω σε ένα ψέμα. 
Δεν λέω πως είναι θετικό να καταστραφεί κάθε τι που υπάρχει, αλλά η επιλογή του σωστού από αυτό του λάθους, δεν είναι εργασία για κάποιον που δεν γνωρίζει.   
Έτσι πιστεύουμε πως η πρώτη προσπάθεια κάθε νέου φορέα που θέλει κάτι διαφορετικό απ’ όσα υπάρχουν, είναι να εκθέσει μια πραγματικότητα , την οποία πολλοί δεν γνωρίζουν.
Ταυτόχρονα να βρεθούν κι άλλοι που χρόνια τώρα φώναζαν αλλά δεν είχε δύναμη η μοναχική φωνή τους και να συνταχτούν όλοι μαζί ενάντια σε όσους θέλουν  ο Έλληνα να ζει μέσα στο ψέμα.

Θα ήταν εύκολο για εμάς να σηκώσουμε κάποια λάβαρα είτε θρησκευτικά είτε ιδεολογικά και να προσπαθήσουμε την συγκέντρωση όσο πιο περισσότερων μαζί μας, αναμασώντας τα τόσα επαναλαμβανόμενα στο διαδίκτυο.  
Δεν το θεωρούμε τίμιο από την πλευρά μας επειδή δεν ψάχνουμε για θύματα, αλλά για συνοδοιπόρους σε μια δύσκολη και δύσβατη διάβαση. Συνειδητοποιημένους πολίτες με στόχο την ευθύνη της αναστήλωσης μιας χαμένης  και προδομένης πατρίδας.

Για να επιτευχθεί αυτό όμως πρέπει να γνωρίζουμε ποιά είναι η χαμένη πατρίδα και ποιοί την πρόδωσαν. Θα ήταν αστείο να θεωρηθεί πως αυτή η γνώση είναι για εμάς σκοπός εκδίκησης, όπως πολλοί άλλοι ζητούν κι αναφέρουν σε πολλές αναρτήσεις τους.  Η γνώση για εμάς προσφέρει σοφία και η βία δεν έχει καμία σοφία. 
Δεν είναι σωστό να αγανακτείς με κάποιους επειδή δεν σου έδειξαν την άλλη όψη του νομίσματος.
Πρέπει ν’ αγανακτείς όμως με εσένα, όταν επιμένεις να μην την γνωρίζεις, καθώς έχεις πλέον την δυνατότητα να λάβεις την γνώση της. 

Συντάκτης 
Χαράλαμπος Μπάστας
 
 

Bostanistas : Επιστολή προς επίδοξους σεφ

bostanistas.gr
Θέματα
του Άρη Τσανακλίδη
30/10/14, 06:48
Δεν υπάρχουν γιορτές η σαββατοκύριακα. Το λεξιλόγιο ενός μάγειρα κάνει έναν αχθοφόρο να ντρέπεται. Κοψίματα, καψίματα και πρησμένα γόνατα δεν είναι τίποτε παραπάνω παρά another day in the office.
Συνταγές
του Δημήτρη Μπούτου
30/10/14, 06:44
Και πώς αλλιώς να φτιάξεις τις πατάτες; Ψητές αλλά κομμένες σαν πτυχές βεντάλιας: σκόρδο και μυρωδικά σφηνώνονται ανάμεσα στις ροδέλες και σε λιγότερο από ώρα έχεις μυρωδάτα πατατάκια που, τσίμπα - τσίμπα, ούτε πηρούνι δεν θα προλάβεις να λερώσεις για χάρη τους.
της Αμαλίας Λογαρά
30/10/14, 06:42
Στο ντελικάτο κρέας του κουνελιού η μαυροδάφνη δίνει μια ιδιαίτερη, λεπτή γεύση. Δοκιμάστε το.
Bostanistas.gr © 2013
Απεγγραφή από το Bostanistas Newsletter


www.hellinika.gr

Bostanistas :Ο σερ Nico, η μυρωδιά των γεύσεων και μια αέρινη στραπατσάδα…

bostanistas.gr
Μαγειρικές ιστορίες
του Χρήστου Μιχαηλίδη
29/10/14, 07:36
«Mικρό κατσαρόλι, σπας μέσα τα αυγά, μαζί και λίγο βούτυρο, ολόπαχο, αγελαδίσιο, όχι βλακείες, μετά το κατσαρόλι στη φωτιά και με μια σπάτουλα τα ανακατεύεις, ελαφρά αλλά συνεχώς, και βάζοντας-βγάζοντάς το από την εστία, να μη ψηθεί πολύ, να μη πήξει..."
Συνταγές
του Νικόλα Γιατρομανωλάκη
29/10/14, 07:05
Η συγκεκριμένη συνταγή δεν αποτελεί υψηλή μαγειρική, προφανώς, αλλά προέκυψε ως λύση ανάγκης, ένα από αυτά τα βράδια που φτάνεις σπίτι πεινασμένος και κουρασμένος αλλά απλώς δεν σου πάει να ξαναπαραγγείλεις σουβλάκια.
Κάντο μόνος σου
της Γκέλης Βούρβουλη
29/10/14, 07:37
Και ποιoς με εμποδίζει να γιορτάσω το δικό μου Halloween, να φτιάξω τη δική μου κολοκύθα και να υποδεχτώ τα ανήψια μου για να δούμε το αριστουργηματικό παραμύθι του Tim Burton τρώγοντας τυροτερατάκια και κεφτεδάκια-αράχνες;
Bostanistas.gr © 2013
Απεγγραφή από το Bostanistas Newsletter

www.hellinika.gr

bostanistas: Πολλαπλασιάζω τις καυτερές μου πιπεριές

bostanistas.gr
Συνταγές
της Μαρίας Τσέκου
28/10/14, 05:30
Φίλοι αγαπημένοι, και πάνω από όλα πεινασμένοι, αποφάσισαν να βγουν για περίπατο στην εξοχή. Και τώρα ιδού το ερώτημα: τι τρώμε; Κασερόπιτα «εύκολη», για να μη φάμε όλη μέρα στην κουζίνα και να πιούμε κι εμείς καμιά ρακή!
Κάντο μόνος σου
της Μαρίας Πετρίδη
28/10/14, 05:27
Ο προηγούμενος ένοικος του σπιτιού μάς άφησε κληρονομιά μια καυτερή πιπερίτσα. Αναρωτήθηκα αν θα ήταν εύκολο να την πολλαπλασιάσω για τις μαγειρικές καταδρομές μου και επειδή οι κατακόκκινοι καρποί της θα έδιναν χρώμα στον κήπο μας.
Bostanistas.gr © 2013
Απεγγραφή από το Bostanistas Newsletterwww.hellinika.gr

bostanistas : Newsletter 27/10/2014

bostanistas.gr
Θέματα
του Βασίλη Φραντζολά
27/10/14, 07:08
Αυτές τις μέρες, που ξεκίνησε η νέα χρονιά για το ελαιόλαδο, πολλοί φίλοι ρωτάνε σχετικά με το φιλτράρισμα του ελαιολάδου: να αφήσουμε το λάδι να κάτσει ή να το φιλτράρουμε αμέσως;
Συνταγές
της Λεονί Σταφυλά
27/10/14, 07:21
Ανάμεσα σε κομψότατους μικροσκοπικούς μπαμπάδες, ανάλαφρες πουτίγκες και παραδοσιακό καρυδάκι γλυκό, μας κέρασαν ένα αριστούργημα: μικρές τραγανές φωλιές από φύλλο κρούστας γεμισμένες με κρέμα λεμονιού.
του Κώστα Τσαούση
27/10/14, 07:13
Θα αποφύγω να μιλήσω για το πώς διαλέγουμε το λάχανο, το πώς τυλίγουμε τους ντολμάδες κλπ. Επιλέγω να μοιραστώ μαζί σας μικρά μυστικά για το γευστικό φαγητό που μου εμπιστεύθηκε η μητέρα μου, η κυρία Σοφία.
Bostanistas.gr © 2013
Απεγγραφή από το Bostanistas Newsletter


www.hellinika.gr

bostanistas : Newsletter 26/10/2014

bostanistas.gr
Συνταγές
του Δημήτρη Μπούτου
26/10/14, 08:46
Έχεις αυγά; Τότε έχεις τα πάντα. Βράσ' τα, ψήσ' τα, τηγάνισέ τα - ό,τι και να τους κάνεις παραμένουν η πιο χορταστική ιδέα για το πρωινό. Δες πώς τα προτιμούμε τέσσερις κυρίες κι εγώ.
της Αμαλίας Λογαρά
26/10/14, 07:54
Μοιάζει με μηλόπιτα κι όμως είναι ένα σχεδόν υγρό κέικ. Γλασερό και απλούστατο να το φτιάξετε. Είναι εξαιρετικό για τον πρωινό σας καφέ αλλά και το απογευματινό τσάι.
Bostanistas.gr © 2013
Απεγγραφή από το Bostanistas Newsletter

www.hellinika.gr

με καθαρή ματιά
καλούμε τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς
να αυτοπροβληθούν στη σελίδα μας.
θα μεταδώσουμε τις ανακοινώσεις τους
χάριν την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
όχι μόνον από εδώ αλλά και από τα
blogs μας.

1η επιλογή επτά ημερών

1η επιλογή τριάντα ημερών

1η επιλογή έτους