Κάποιοι θέλουν να μας λυγίζουν τα γόνατα. Φοβολαγνεία. Τρομοσπέρματα.


Φίλες και Φίλοι.

Ανακυκλώνουμε καθημερινά προβολές άλλων,

ίσως ακριβά πληρωμένων. Ας προσέχουμε λιγάκι.

Κάποιοι θέλουν να μας λυγίζουν τα γόνατα.

Φοβολαγνεία.

Τρομοσπέρματα.

Υπάρχει κάποιος Ικανός,

να κάνει σχεδιασμό και προτάσεις,

για το πέρασμα σε φάση ειρηνικού αγώνα,

με στόχο την Πατριωτική Αναγέννηση της Ελλάδας;

1η επιλογή επτά ημερών

1η επιλογή τριάντα ημερών

1η επιλογή έτους