Πολιτική Προστασία και Κλίμα.

Φίλες και Φίλοι μου, δυστυχώς κυνηγώντας τα κέρδη από την εκμετάλλευση της φύσης, ξεχάσαμε την ισορροπία που της έταξε ο Θεός. Και εμείς φανταζόμαστε πως είμαστε κυρίαρχοι του παιχνιδιού, χωρίς να έχουμε μελετήσει τίποτα, σχετικά με την διαχείριση των φυσικών πόρων. Ας κατανοήσουμε επιτέλους την ευθύνη που έχουμε ο καθένας χωριστά. Να μελετήσουμε τον πίνακα και να το συζητήσουμε με τους οικείους μας, τους γνωστούς και φίλους.

1η επιλογή επτά ημερών

1η επιλογή τριάντα ημερών

1η επιλογή έτους