Χρόνια Πολλά σε όσους εορτάζουν.

Παναγία, Ελπίδα και Απαντοχή.



 Παναγία, Ελπίδα και Απαντοχή.

Σε γνωρίζω Θεοτόκε,
Πλατύτερα Ουρανών,
των Ελλήνων η Μητέρα
κι όλων των χριστιανών. 

Του Αγίου Λουκά ιστορημένη,
η εικόνα σου η ιερή,
Και Αρχαγγέλου  διδασκαλία,
το Άξιον Εστί, ως θεία ωδή. 

Εις κινδύνους στο πλευρό μας,
εις τις μάχες Στρατηγός.
Εις ασθένειες Ιατρός μας,
μοναστηριών η Αρωγός. 

Των Αγίων και Δικαίων,
η Πνευματική Τροφός.
Ομολογητών, Μαρτύρων,
Συμπαράσταση και Φως.

Και Αγία Παραμυθία,
όλων των χριστιανών.

1η επιλογή επτά ημερών

1η επιλογή τριάντα ημερών

1η επιλογή έτους