Οι μικροί άνθρωποι έχουν την μεγάλη τάση να μειώνουν τους άλλους.


Οι μικροί άνθρωποι έχουν
την μεγάλη τάση
να μειώνουν τους άλλους.
Είναι η προσπάθειά τους
να εξυψωθούν μειώνοντας
τον διπλανό τους.

William Hazlit
Άγγλος συγγραφέας 1778-1830


ακολουθεί σχολιασμός
<>
Καλημέρα.
Πριν μιλήστε, πριν κατηγορήστε,
τον καθρέπτη σας κοιτάξτε,
και ύστερα τολμήστε.
Ηγέτης είναι αυτός,
που αντέχει και μπορεί,
τον θυμό του να ορίζει,
και να φτιάχνει αμέσως πλάνο,
από τα δύσκολά να βγει.
<>

ΙόΦ .15.1.5.