Όσοι χρωστάτε στο Δημόσιο, Προσοχή. Συνεργασία, Ενημέρωση, Μεθόδευση, Εργασία, Αποτέλεσμα.

Δημοσιεύτηκε από Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης 
Καλησπέρα - Καλησπέρα.
Συνεργασία - Ενημέρωση - Μεθόδευση - Εργασία - Αποτέλεσμα.*****
ΠΑΡΑΚΑΛΩ να είμαστε προσεκτικοί. 
Διαγράψαμε το σχετικό κείμενο 
διότι μας πληροφόρησαν, ότι δεν ευσταθούσε.

Η Ενημέρωση οδηγεί στην Αλήθεια.