Συγνώμη Φίλοι σας ζητώ, κάποιοι δεν μετανιώνουν......


Ο Κάθε Πολίτης, αποφασίζει για λογαριασμό του Λαού.

Το Διαδίκτυο, μηχανισμός παραπληροφόρησης. Φυλαχθείτε.