Πρωτοποριακό εργαλείο μειώνει την ανάγκη εγχείρησης ανοιχτής καρδιάς

Όλο το άρθρο στην πηγή

 

Πάνω σε μια πρωτοποριακή συσκευή η οποία επιτρέπει την επισκευή της μιτροειδούς βαλβίδας της καρδιάς, χωρίς να απαιτείται εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, εργάζονται ερευνητές του University of Maryland School of Medicine.

 

Συνέχεια εδώ

 

 

Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης
Έργον Επικοινωνία
www.MichaelidesPost.Com 2016