Πυρήνες σε όλη τη χώρα από την Πλεύση Ελευθερίας

Όλο το άρθρο στην πηγή

 

Την επέτειο τριών μηνών από την εναρκτήρια εκδήλωση της Πλεύσης Ελευθερίας επέλεξε η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου για να παρουσιάσει τα επόμενα βήματα του κόμματός της, το οποίο εισέρχεται σε φάση διεύρυνσης της βάσης του και οργανωτικής επέκτασης σε ολόκληρη τη χώρα. Από την Πλεύση Ελευθερίας απευθύνθηκε χθες πρόσκληση προς όσους το διάστημα αυτό έχουν συμπαραταχθεί με το κόμμα και έχουν δείξει με διάφορους τρόπους την συμπόρευσή τους αυτή να συμβάλουν στη συγκρότηση των θεματικών ομάδων και των τοπικών πυρήνων ανά την Ελλάδα. Προς τούτο, στην ιστοσελίδα του κόμματος www.plefsieleftherias.gr) έχει αναρτηθεί το Ηλεκτρονικό Φύλλο Πλεύσης, μία φόρμα που οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν, δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, τα ενδιαφέροντα, τις γνώσεις, την ειδίκευσή τους.

 

Συνέχεια εδώ

 

 

 

Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης
Έργον Επικοινωνία
www.MichaelidesPost.Com 2016