Μουσείο Μπενάκη και Εθνικό Θέατρο «δίνουν ζωή» στα μουσειακά αντικείμενα

Σύνδεση στην πηγή...

 

Ως  πρωταγωνιστές  , τα αντικείμενα του Μουσείου θα αφηγούνται πτυχές της ιστορίας τους, με οδηγό τα δραματοποιημένα από τους ηθοποιούς κείμενα.Τα αντικείμενα στις προθήκες των μουσείων, καθώς παρουσιάζονται αποσπασμένα από την αρχική τους συνάφεια, χρειάζονται συνήθως πρόσθετα βοηθητικά μέσα προκειμένου να μεταδώσουν στον επισκέπτη το σύνθετο πλέγμα των πληροφοριών που μεταφέρουν.Με αυτή τη  συνεργασία  επιχειρείται μια διαφορετική προσέγγιση των εκθεμάτων.Κείμενα, όχι κατ' ανάγκη θεατρικά, γραμμένα κοντά στον χρονολογικό ορίζοντα των αντικειμένων, φωτίζουν όψεις που δεν γίνονται αμέσως αντιληπτές, αποκαλύπτοντας το συναισθηματικό φορτίο που θα συνόδευε τη χρήση τους ή και την ίδια τη δημιουργία τους.

 

Συνέχεια…

 

Έργον Επικοινωνία
MichaelidesPost 2016